Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 23/7/2013

Lu-ca 17:20-37
Vương Quốc Đức Chúa Trời Đã Đến

“Chúa Giê-xu phán: “Vương quốc Đức Chúa Trời không đến để có thể quan sát được; không ai có thể nói: ‘Nó ở miền nầy hay ở kia,’ Vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các ngươi” (câu 20, 21 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Các lãnh tụ người Giu-đa muốn biết điều gì? Chúa Giê-xu đáp lời họ thế nào? “Ngày của Con Người” là ngày như thế nào? Bạn sẽ làm gì và sẽ như thế nào trong ngày này?

Các lãnh tụ người Giu-đa luôn muốn biết khi nào vương quốc Đức Chúa Trời sẽ đến với dân tộc họ. Họ mong đợi Đấng Mết-si-a đến giống một vị vua hùng mạnh đánh bại người La Mã và một lần nữa xây dựng lại đất nước Ít-ra-ên. Dĩ nhiên, họ nghĩ rằng lúc đó họ sẽ là những viên chức cao cấp trong đất nước này. Họ cho rằng Chúa Giê-xu là một tiên tri, vì thế họ hỏi Ngài khi nào vương quốc Đức Chúa Trời sẽ đến. Ngài trả lời rằng “vương quốc Đức Chúa Trời không đến để người ta có thể quan sát được.” Vì vương quốc Đức Chúa Trời là vương quốc thuộc linh, chứ không giống như vương quốc trần gian. Vương quốc Đức Chúa Trời thật sự là sự cai trị của Ngài trong tấm lòng con người.

Không chỉ có như vậy, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài đã đem vương quốc Đức Chúa Trời theo với Ngài. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, chúng ta bước vào vương quốc Đức Chúa Trời và vương quốc Ngài ở trong chúng ta. Người Pha-ri-si muốn biết khi nào vương quốc Đức Chúa Trời sẽ đến. Nhưng nếu mắt thuộc linh mở ra, họ biết rằng vương quốc Ngài đã đến.

Sau khi nói về vương quốc Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu bắt đầu nói về “ngày của Con Người,” là ngày mà Chúa Giê-xu trở lại thế gian. Ở đây, Chúa Giê-xu mô tả Con Người sẽ đến thình lình với tư cách một quan tòa. Như loài người bị hủy diệt trong cơn nước lụt vào thời Nô-ê thể nào, loài người sẽ bị kết án và bị hủy diệt khi Chúa Giê-xu trở lại thể ấy. Con Người cũng đến giống như lửa và lưu huỳnh thình lình từ trên trời đổ xuống chôn vùi thành Sô-đôm gian ác thời kỳ của ông Lót. Chúa dùng hai sự kiện trong Cựu Ước để dạy rằng Ngày của Con Người sẽ đến chắc chắn nhưng hoàn toàn bất ngờ, không một ai biết trước. Vậy, đừng mất thời gian tìm hiểu ngày ấy là ngày nào, điều cần làm là phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trọng đại ấy.

Bạn chuẩn bị gì cho sự trở lại của Chúa Giê-xu?

Lạy Chúa, con không biết ngày và giờ nào Ngài sẽ trở lại, xin Chúa giúp con luôn chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trọng đại này.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top