Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 21/7/2013

Thi Thiên 74:1-23
Chúa Ôi! Vì Sao…?

“Nguyện người bị áp bức không trở về trong hổ thẹn;

Nguyện người khốn cùng và người thiếu thốn ca ngợi Danh Ngài” (câu 21 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu nguyện cho thấy con dân Chúa đang ở trong hoàn cảnh nào? Tác giả cầu xin điều gì? Ông nhắc lại những gì về Chúa? Điều nầy giúp ích gì trong hoàn cảnh đó? Có bao giờ bạn hỏi Chúa: “Tại sao…?” Đó là lúc nào? Bạn rút ra được bài học gì qua Thi Thiên nầy?

Thi Thiên nầy là lời than thở về sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem vào năm 587 T.C. Nhiều nơi đã hoàn toàn đổ nát, mọi vật trong đền thờ bị phá hủy (câu 3, 5-6). Đền thờ và các nhà hội bị đốt (câu 7, 8). Không còn nhà tiên tri nào để làm các dấu lạ và rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời, không còn ai có được sự mạc khải của Chúa để biết tình cảnh nầy sẽ ra sao và kéo dài đến khi nào. Như lời của tác giả, tất cả là vì Đức Chúa Trời nổi giận và lìa bỏ con dân Ngài (câu 1), Chúa rút tay phải Ngài lại (câu 11) – cánh tay quyền năng trừng phạt kẻ thù trong sự công chính của Ngài, và Chúa để cho kẻ chống nghịch xúc phạm Danh Ngài (câu 10). Dường như kẻ thù đang giương cờ chiến thắng (câu 4), còn Đức Chúa Trời thì lặng thinh. Tại sao?

Câu hỏi “tại sao?” (câu 1, 11) trong Thi Thiên nầy dường như không có lời đáp, cho tới khi những điều Đức Chúa Trời đã làm được nhắc lại.

Thứ nhất, Đức Chúa Trời đã giải cứu người Ít-ra-ên khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Chính Chúa đã rẽ biển, đưa con dân Ngài đi qua an toàn, nhưng nhận chìm đạo binh Pha-ra-ôn dưới biển sâu. Ngài đã dẫn dắt người Ít-ra-ên suốt cuộc hành trình trong hoang mạc (câu 12-15).

Thứ hai, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và cai quản muôn loài (câu 16-17). Những điều nầy giúp tác giả vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, là Vua (câu 12) – Đấng cai trị và sẽ dẫn dắt ông cùng cả cộng đồng đức tin qua cơn hoạn nạn như Ngài đã làm trong quá khứ. Từ đó, lời cầu nguyện tiếp tục được dâng lên Chúa cho dù hoàn cảnh vẫn chưa có gì thay đổi, và những gút mắc vẫn chưa được giải quyết (câu 2-3, 18-23).

Khi cái ác dường như chiếm ưu thế, chúng ta thường hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời lại để điều đó xảy ra với chúng con? Tại sao Chúa im lặng? Tại sao Chúa không hành động để bênh vực con dân Ngài? Tất cả là vì trong thời điểm đó, chúng ta không hiểu được ý định và mục đích của Chúa.

Trong hoàn cảnh như vậy, bạn phải làm gì? Hãy xin Chúa giúp bạn nhớ lại những điều Ngài đã làm cho bạn, và nhắc bạn về chính Ngài là Đấng Tạo Hóa. Hãy trình dâng lên Chúa mọi vấn đề với lòng tin vững vàng nơi Ngài.

Lạy Chúa, xin nhắc con nhớ Ngài đã thành tín với con thế nào trong quá khứ, để con vững tin nơi Ngài dù hoàn cảnh hiện tại có khắc nghiệt ra sao.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top