Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 20/7/2013

Khải Huyền 20:7-15
Trước Ngai Ngài

“Tôi thấy những người đã chết, cả lớn và nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách đều mở ra… Người nào không được ghi tên trong sách sự sống phải bị ném xuống hồ lửa” (câu 12, 15 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Số phận của Sa-tan và Sự Chết sẽ như thế nào? “Đấng ngồi trên tòa án trắng” là ai? Ngài sẽ làm gì khi ngự trên ngai? Chúng ta sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để chịu phán xét, bạn nghĩ đến ngày đó như thế nào?

Cuối cùng, Sa-tan và Sự Chết bị ném xuống hồ lửa lưu huỳnh. Con thú và tiên tri giả cũng cùng chung số phận. Thật là một tin tốt lành.

Sa-tan dường như rất thành công trong việc lừa dối nhiều dân tộc. Sa-tan dỗ dành nhân loại ở bốn phương trời để chiến tranh với ý đồ là tiêu diệt các thánh đồ và “thành yêu dấu” (câu 7, 8). Nhưng Chúa Giê-xu đã đến để “hủy phá công việc của ma quỷ” (1 Giăng 3:8). Ngài chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúa Giê-xu phán rằng “lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó” (Ma-thi-ơ 25:41). Hỏa ngục không thuộc quyền quản trị của Sa-tan và đây là nơi nó sẽ chịu đau khổ đời đời. Sự báo trả nầy là công bằng vì Sa-tan cùng bè lũ của nó trong một thời gian dài đã ra sức cướp phá, hủy diệt, lừa dối, làm khổ vô số những người thánh của Đức Chúa Trời và dẫn dụ nhiều dân tộc đi vào chỗ hư mất.

Hầu hết những khải tượng trong Khải Huyền xảy ra trước “ngai.” Sứ đồ Giăng mô tả đây là “một tòa lớn và trắng” (câu 11), và cụm từ “Đấng ngồi trên ngai” là một danh xưng rất quan trọng của Đức Chúa Trời. Không một thế lực nào dù trên trời hay dưới đất có thể đối địch lại Ngài. Khi Ngài đoán xét, trời và đất sẽ không thể tồn tại. Lúc đó, Âm Phủ và Sự Chết bị giải thể và bị ném vào hồ lửa (câu 13, 14). Không ai có thể trốn khỏi Ngài. Lớn nhỏ, già trẻ, đều phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời để chờ Ngài phán xét. Mọi việc của con người làm dù ở bất cứ thời đại nào và dù kín giấu đến đâu đều được ghi chép cẩn thận trong các sách của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ phán xét việc làm của từng người với sự công chính tuyệt hảo. Lúc đó sẽ không còn sự khai gian, nói dối hay vu khống nữa.

Nhưng quyển sách quan trọng đối với Sứ đồ Giăng là “sách sự sống” (câu 12). Sách nầy dựa trên những gì Đấng Cơ Đốc đã làm chứ không phải trên những điều mà những người có tên trong sách đạt được. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu rằng những người được ghi tên trong sách của Chiên Con là những người vâng theo lời dạy của Chiên Con thực thi những việc công chính làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cuối cùng, hơn ai hết các tín hữu ở Si-miệc-nơ và những ai đang chịu khổ vì Danh Đấng Cơ Đốc sẽ hiểu được giá trị của lời phán dặn “Hãy trung thành dù phải chết, Ta sẽ ban cho con vương miện của sự sống” (2:10 NIV-VPNS).

Bạn có chắc tên bạn được ghi trong sách sự sống không? Vì sao?

Lạy Chúa, con rất run sợ khi nghĩ đến một ngày không xa con sẽ ứng hầu trước ngai Ngài. Xin giữ con luôn trung tín với Ngài để xứng đáng với ân sủng Chúa ban cho: Được ở trong Ngài mãi mãi.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top