Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 19/7/2013

Khải Huyền 20:1-6
Sa-tan Bị Xiềng

“Tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của Vực Thẳm và một dây xích lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, cũng gọi quỷ vương hay Sa-tan, xiềng nó lại một ngàn năm” (câu 1, 2 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Số phận cuối cùng của Sa-tan như thế nào? Những người ngồi trên ngai là ai? Bạn nghĩ gì về họ? Bạn được khích lệ thế nào qua sứ điệp hôm nay?

Công việc của vị thiên sứ từ trời xuống đầy kinh ngạc và thích thú. Người bắt, xiềng và ném Sa-tan xuống vực sâu, rồi đóng cửa vực và niêm phong lại. Sa-tan không còn đi lừa dối các dân tộc cho đến khi được thả ra trong một thời gian ngắn. Nhưng chẳng bao lâu, nó bị ném vào hồ lửa đời đời là nơi mà không ai có thể thoát khỏi khi bị ném vào đó. Khải tượng của Sứ đồ Giăng cho thấy số phận cuối cùng của Sa-tan cùng những người bị nó lừa dối và quy phục nó. Khải tượng nầy cho thấy quyền lực và tầm hoạt động Sa-tan có được rất giới hạn, và thiên sứ của Đức Chúa Trời có uy quyền để vô hiệu hóa những công việc của Sa-tan và trừng phạt nó một cách nặng nề. Các tiên tri giả và Antichrist cũng đồng một số phận như Sa-tan.

Sứ đồ Giăng cũng thấy những người ngồi trên ngai cùng trị vì với Đấng Cơ Đốc. Bởi sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, những người mà ngày trước là những tội nhân, giờ đây trở thành những thầy thượng tế và những người trị vì trên đất (1:6; 5:9, 10; 22:5). Sự sống mới mà những người nầy có được là “sự sống lại thứ nhất” (câu 5). Sự sống ấy trổi vượt hơn sự sống hiện hữu trong thân xác này. Đó chính là sự sống đời đời. Người có sự sống ấy không phải trải qua “sự chết thứ nhì.” Sự chết nầy kinh khủng hơn sự chết thuộc thể vì đó là sự chết đời đời. Một số người ngồi trên ngai là những người tuận đạo. Họ bị chém đầu vì sự làm chứng trung thành của họ và vì họ không chịu thờ phượng con thú và nhận dấu của nó.

Sứ điệp nầy rất cần thiết cho Cơ Đốc nhân đang bị thử thách để họ không lùi bước, hay giữ thái độ trung lập hoặc thỏa hiệp. Vì trung lập hay thỏa hiệp là con đường dẫn đến sự chết. Sứ điệp nầy có giúp bạn thêm dạn dĩ và hãnh diện vì Đấng Cơ Đốc khi sống giữa những cộng đồng đa phần là người vô tín không? Bạn có cảnh giác trước những phương cách lừa dối càng ngày càng tinh vi của Sa-tan không? Bạn cũng cần nhận thức rằng che giấu và hổ thẹn về niềm tin của mình sẽ dễ dàng dẫn đến sự hững hờ và bội đạo.

Tạ ơn Chúa vì qua Lời Ngài, con càng hiểu biết thêm về sự trở lại của Ngài và giúp con không khinh suất, nhưng sẵn sàng cho ngày trọng đại này.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top