Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 18/7/2013

Khải Huyền 19:11-21
Đấng Cưỡi Ngựa Trắng

“Tôi thấy trời mở ra, và trước tôi là một con ngựa trắng, Đấng cưỡi ngựa ấy được gọi là Thành Tín và Chân Thật, Ngài xét xử và chiến đấu theo lẽ công chính” (câu 11 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Đấng cưỡi ngựa trắng là ai? Hãy kể ra những danh xưng khác mô tả Chúa Giê-xu? Những danh xưng nầy có ý nghĩa gì? Áo “trắng và sạch” tượng trưng cho điều gì? “Áo” mà bạn đang mặc thế nào? Có thực sự trắng và sạch không? Bạn nghĩ gì về sự thảm bại của con thú và các tiên tri giả?

Khải tượng mới mà Sứ đồ Giăng thấy, được giới thiệu: “Bấy giờ tôi thấy cửa trời mở ra.” Trước đó, ông đã nhìn thấy “một cái cửa mở ra trên trời” (4:1). Kế đến, ông nhìn thấy Đền Thờ của Đức Chúa Trời mở ra ở trên trời (11:19). Giờ đây, ông lại nhìn thấy cửa trời rộng mở để chuẩn bị cho sự bày tỏ uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Trong một ý nghĩa nào đó, khải tượng nầy mô tả sự trở lại của Đấng Cơ Đốc và sự thảm bại hoàn toàn của con thú.

“Xác chết ở đâu, kên kên sẽ tụ lại đó” (Ma-thi-ơ 24:28 NIV-VPNS). Sự thảm bại của con thú và các tiên tri giả trở thành buổi đại tiệc cho lũ chim ăn thịt. Trong sách Khải Huyền, con thú và tiên tri giả thường liên kết để chống lại Chiên Con và các môn đệ Ngài (11;7; 13:7; 16:13-14; 17:13-14). Vào thời của ông Giăng, đế quốc La Mã là hiện thân của con thú. Trong một thời gian dài, đế quốc nầy dường như bất khả chiến bại, nhưng giờ đây, sự kiêu ngạo và phạm thượng của nó đã qua rồi.

Độc giả của Sứ đồ Giăng rất dễ nhận ra Đấng cưỡi ngựa bạch là ai. Mắt và miệng Ngài gợi cho chúng ta hình ảnh về Con Người (1:12-16; Đa-ni-ên 7:13, 14), áo dài của Ngài được nhúng trong máu của Chiên Con đã bị giết (5:9, 10) và Ngài giày đạp thùng rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời Toàn Năng (14:14-20). Ngài chính là Đấng Cơ Đốc, Đấng chiến thắng. Đấng cưỡi ngựa bạch không ra trận một mình nhưng phía sau Ngài là cả một đạo quân của thiên đàng mặc áo trắng và cưỡi ngựa trắng. Trong Khải Huyền, áo trắng tượng trưng cho sự thánh khiết, công chính, và đây là đặc điểm của những người tin theo Chúa Giê-xu. Chính máu Chiên Con đã phiếu trắng họ và họ trở thành đạo quân của thiên đàng mà Đấng lãnh đạo họ chính là Chiên Con.

Cuối cùng, còn có ba danh xưng mà bạn cần lưu ý: (1) Đấng Trung Tín và Chân Thật; (2) Lời Đức Chúa Trời; (3) Vua của các vua và Chúa của các chúa. Từng danh xưng mang những ý nghĩa sâu xa nói lên những đặc điểm của Chiên Con và đáng để bạn dành thời gian suy ngẫm.

Là người tin theo Chúa, bạn có thật sự hội đủ các tiêu chuẩn thánh khiết và công chính để theo Đấng cưỡi ngựa bạch ra trận không?

Lạy Chúa, con tin rằng Ngài chiến thắng trọn vẹn trên tội lỗi và điều ác. Xin giúp con cứ trung tín rao truyền Phúc Âm của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top