Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 16/7/2013

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Chớ Dập Tắt Thánh Linh

“Đừng dập tắt lửa của Chúa Thánh Linh; đừng khinh dể các lời tiên tri. Hãy thử nghiệm mọi điều. Giữ lấy điều thiện” (câu 19-21 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải đối xử với nhau và với giới lãnh đạo trong Hội Thánh như thế nào? Hội Thánh phải làm gì với những thành viên cứ tiếp tục sống trái với sự răn dạy của Kinh Thánh? “Dập tắt lửa Thánh Linh”“cầu nguyện không thôi” có nghĩa gì?

Hội Thánh sẽ thật trọn vẹn nếu không có những người khiếm khuyết đầy sai phạm như chúng ta. Chắc hẳn không cần phải nghĩ ngợi nhiều khi đọc những dòng cuối cùng của thư tín này, chúng ta cũng hiểu một Hội Thánh được xem là gương mẫu vẫn có những người chưa gương mẫu và những rắc rối trong các mối quan hệ. Bằng những huấn lệnh ngắn gọn, Sứ đồ Phao-lô muốn giúp các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca và chúng ta biết hành động như thế nào và cư xử sao cho phải lẽ trong một số tình huống để gây dựng đại gia đình của Chúa Giê-xu.

Trước tiên, phải tôn trọng những người lãnh đạo đang làm việc vất vả và khó nhọc (câu 12, 13). Những người nầy có thể là các trưởng lão trong Hội Thánh thời đó. Chẳng những họ đang lao khổ gánh vác những trọng trách, mà họ còn có nếp sống nêu gương tốt. Những người như vậy đáng được tôn trọng và yêu thương vì cớ công việc họ làm.

Thứ hai, các thành viên trong Hội Thánh phải quan tâm chăm sóc nhau (câu 14). Tình yêu thương là chất kết dính kỳ diệu, kết chặt mọi người lại với nhau. Tuy nhiên, yêu thương không có nghĩa là dung túng tội lỗi. Trong tình yêu thương và nhẫn nại, chúng ta cần phải khuyên răn và giúp những người có cách ăn nết ở trái với chân lý để họ thay đổi. Đức Chúa Trời yêu thương và thật kiên nhẫn với loài người, Cơ Đốc nhân cũng phải như vậy.

Thứ ba, sống vui mừng, tạ ơn Chúa trong mọi sự và cầu nguyện không thôi (câu 16-18). Niềm vui sống với Chúa Giê-xu mỗi ngày khiến chúng ta vui mừng. Dù không phải dễ dàng tạ ơn Đức Chúa Trời trong nghịch cảnh, nhưng học cảm tạ Đức Chúa Trời trong mọi sự là học tin cậy Chúa một cách trọn vẹn.

Thứ tư, chớ dập tắt lửa Thánh Linh và phải tôn trọng các lời tiên tri (câu 19-22). Dập tắt là cản trở, giới hạn công việc của Chúa Thánh Linh, khiến Ngài không thể toàn quyền hành động trong đời sống người tin nhận.

Sứ đồ Phao-lô muốn nhắc các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đừng làm đau lòng Chúa Thánh Linh bằng lối sống đồi bại, bằng sự biếng nhác và bằng bất cứ tội lỗi nào. Ông cũng cảnh cáo đừng tỏ ra xem thường và bài bác ân tứ Chúa Thánh Linh. Bởi một số tín hữu chưa trưởng thành đã sử dụng ân tứ Chúa Thánh Linh để gây chia rẽ trong Hội Thánh. Thay vì cố gắng giải quyết các nan đề, họ dập tắt các ân tứ này, trong đó có ân tứ nói tiên tri. Sứ đồ Phao-lô kết thúc thư tín nầy bằng lời cầu xin cho các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca được nên thánh trọn vẹn và sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa Giê-xu.

Hãy đánh giá lại phẩm hạnh của bạn và tình trạng của Hội Thánh bạn qua những lời mà bạn vừa đọc. Có lãnh vực nào bạn phải cậy ơn Chúa tiếp tục cải thiện?

Lạy Chúa, đang khi chờ đợi ngày Chúa Giê-xu tái lâm, xin đặt vào lòng con gánh nặng và tình yêu thương đối với những người yếu đuối, khốn cùng đang sống trong trong tội lỗi. Nguyện họ được nâng lên, được giải cứu bởi tình yêu thương lớn lao và sự tha thứ của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top