Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 15/7/2013

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Sự Khích Lệ Thật Sự

“Bấy giờ mọi người sẽ trông thấy Con Người đến trong đám mây, đầy năng quyền và vinh quang; Ngài sẽ sai các thiên sứ tập họp những người được chọn khắp bốn phương, từ cuối cùng đất đến tận cùng trời” (Mác 13:26, 27 NIV – VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Ngày của Chúa sẽ trở lại như thế nào? Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca có những chuẩn bị nào cho ngày này? Ngày nầy đem khích lệ nào cho bạn, là người được Chúa chọn? Bạn chuẩn bị gì cho ngày trọng đại này?

Sứ đồ Phao-lô khích lệ các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca – những người đang bị bức hại, vì một ngày kia Chúa Giê-xu sẽ hiện đến trong sự vinh hiển để đem họ về nhà đời đời (câu 9, 10). Kẻ thù của họ sẽ bị đánh bại và họ sẽ chiến thắng. Ông tiếp tục giãi bày về sự trở lại của Chúa Giê-xu:

Trước hết, Sứ đồ Phao-lô nói đến đặc điểm về ngày của Chúa (câu 1-3). Đây là ngày mà Đức Chúa Trời dùng năng quyền của Ngài trực tiếp can thiệp vào công việc của loài người. Ngày nầy sẽ đến thình lình không ai biết trước. Cũng vậy, Chúa Giê-xu thình lình hiện đến, kẻ thù của Ngài sẽ thảm bại và bị hủy diệt. Suy nghĩ của Sứ đồ Phao-lô về Ngày của Chúa dựa trên A-mốt 5:18-20 và lời dạy của Chúa Giê-xu trong Mác 13:32-36. Sứ đồ Phao-lô nói thêm rằng giống như người đàn bà sinh con không thể không chịu đau đớn, vì thế không một ai thoát khỏi ngày này.

Kế đến, Sứ đồ Phao-lô quay sang những hàm ý về ngày của Chúa (câu 4-8). Ông sử dụng những hình ảnh tương phản như sự sáng và sự mờ tối, tỉnh thức và ngủ, tỉnh và say với ý muốn nói rằng người theo Chúa Giê-xu nên tiếp cận Ngày của Chúa một cách hoàn toàn khác với những người không tin Ngài. Cơ Đốc nhân phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trọng đại nầy bằng cách trang bị các vũ khí thuộc linh, bằng tinh thần cảnh giác, bằng cách khích lệ lẫn nhau, nhắc nhau về sự sum họp chắc chắn trong tương lai với những người đã ra đi trước đó (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18) và lời hứa về sự sống đời đời qua Chúa Giê-xu (câu 9-10). Họ cũng gây dựng lẫn nhau trong đức tin. Sau khi một người nhận được sự khích lệ từ một anh chị em trong Chúa, thì đến phiên người nầy khích lệ người khác. Sự ban cho và tiếp nhận qua lại giữa các Cơ Đốc nhân sẽ khiến Hội Thánh ngày càng vững mạnh để chống lại những thế lực bên ngoài đang công kích Hội Thánh. Nhu cầu lớn và vô cùng quan trọng của những người thuộc về Đức Chúa Trời là cùng hiệp một với nhau đang khi trông đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại.

Điều gì khiến bạn lưu tâm và tin chắc sự trở lại của Chúa Giê-xu rất gần? Làm thế nào để bạn chuẩn bị tốt hơn cho sự trở lại của Ngài?

Lạy Chúa, xin giúp con sống ngày hôm nay và mọi ngày trong tinh thần chuẩn bị sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top