Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 14/7/2013

Thi Thiên 73:21-28
Phước Hạnh Thật

“Thật phước hạnh cho con được đến gần Đức Chúa Trời” (câu 28a BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả đã có những nhận thức gì về Đức Chúa Trời? Theo đó, thế nào là phước hạnh thật? Bạn nghĩ mình có phước không? Vì sao?

Tác giả nhận thức về chính mình khi nuôi dưỡng những ý nghĩ cay đắng: “Con trở nên kẻ ngu si, dốt nát, con khác nào một thú vật trước mặt Ngài” (câu 21, 22). Dù vậy, Đức Chúa Trời vẫn gìn giữ đầy tớ Ngài: “Con cứ ở cùng Chúa luôn luôn; Chúa nắm lấy tay phải con” (câu 23). Suốt cuộc sống trên đất, Chúa dùng sự chỉ dạy trong Lời Ngài mà dẫn dắt tác giả (câu 24a). Rồi sau khi ông qua đời, Ngài tiếp rước ông trong vinh quang thiên đàng (câu 24b). Trên trời dưới đất, Chúa là tất cả cho ông (câu 25).

Nhận thức nầy giúp tác giả đối diện với những thực tế bất công trong cuộc sống, giải thoát ông khỏi nỗi bất bình, cay đắng khi thấy người gian ác được hanh thông còn người ngay lành lại gặp nhiều gian nan, đau khổ. Đó chính là nhận thức về phước hạnh thật. Sự sung túc, danh vọng, quyền thế, một đời sống an nhàn, thậm chí sức khỏe tốt cũng chưa đủ để được gọi là phước hạnh thật, nếu không có Chúa. Trái lại, một đời sống cơ cực, gặp nhiều khó khăn, đau ốm, bức hại, lại là phước hạnh khi có Chúa ở cùng, gìn giữ, dẫn dắt trong đời này, và sẽ tiếp rước vào thiên đàng vinh quang của Ngài trong cõi vĩnh hằng.

Cuối cùng, tác giả cũng nhận ra rằng “những người xa Chúa sẽ hư vong,” (câu 27) và được gần Đức Chúa Trời là phước hạnh (câu 28a). Ngài là sức mạnh, và là nơi nương náu của ông (câu 26, 28). Trong Chúa, ông được bình an và vững vàng để đối diện với gian nan, thử thách. Mặc cho ai có phần phước gì của đời này, Đức Chúa Trời là phần của ông (câu 26b). Chúa là tất cả của ông. Và có Chúa, ông có tất cả. Chẳng có gì trong thế gian sánh được với “phần” mà ông có. Đó là phước hạnh thật mà ông đã nhận ra.

Bạn có nói được như tác giả Thi Thiên này: “Chúa là phần của con đến đời đời”? Hãy xin Chúa giúp bạn thấy được thế nào là phước hạnh thật trong đời nầy lẫn đời sau.

Lạy Chúa, xin giúp con được gần Chúa luôn để con trải nghiệm được phước hạnh thật trong Ngài. Xin cho con luôn vui thỏa vì Chúa là phần của con đến đời đời.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top