Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 13/7/2013

2 Sa-mu-ên 12:1-15a
Không Thể Che Giấu Tội Lỗi

“Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình, Ngài là thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta, và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1 Giăng 1:9 NIV – VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi vạch tội Vua Đa-vít, Tiên tri Na-than làm gì? Khi nghe Tiên tri Na-than luận tội và lên án, thái độ của Vua Đa-vít ra sao? Tội lỗi đưa đến hậu quả nào?

Đức Chúa Trời sai phái Tiên tri Na-than quở trách Vua Đa-vít. Tiếp cận Vua Đa-vít vào thời điểm mà những lời đàm tiếu, dị nghị về việc vua phạm tội tạm lắng dịu, nếu nóng, vội lên án vua, có thể Tiên tri Na-than không hoàn thành sứ mệnh Đức Chúa Trời giao, bởi Vua Đa-vít sẽ phản ứng bất lợi cho ông. Tiên tri Na-than bắt đầu một cách khôn khéo bằng cách kể câu chuyện ngụ ngôn nói về sự tham lam, ích kỷ, bần tiện, nhưng không hề đề cập gì đến tội tà dâm, giết người để Vua Đa-vít không dè chừng rồi tiếp tục tìm cách chạy tội, nhưng dễ dàng đồng tình hưởng ứng với ông.

Tương phản giữa người nhà giàu bất nhân nuôi nhiều chiên bò và người nhà nghèo đáng thương chỉ nuôi một con chiên tác động đến lòng công chính thầm lặng của Vua Đa-vít, vì khi Tiên tri Na-than kết thúc câu chuyện, Vua Đa-vít đã lên án “người đã phạm điều ấy thật đáng chết” (câu 5). Khi nghe như thế, Tiên tri Na-than biết rằng đây là lúc để luận tội. Ông thẳng thắn nói từng lời, từng chữ “Vua là người đó” (câu 7). Chỉ vài từ, nhưng những chuyện dối trá, giết người, tà dâm lần lượt bị phơi bày. Từ chỗ người kể chuyện chuyển sang vai trò của quan án vạch tội vua và tuyên án không phải là dễ dàng đối với Tiên tri Na-than. Điều nầy đòi hỏi lòng can đảm và sự thẳng thắn của Tiên tri Na-than, bởi từ trước tới giờ không ai dám công khai can gián hay lên tiếng về điều sai trái vua đã làm. Thật ra những gì Vua Đa-vít nghe không phải là lời của Tiên tri Na-than, mà là Lời của Đức Chúa Trời, và Vua Đa-vít biết điều này.

Trước khi tuyên án, Tiên tri Na-than nhắc đến ơn lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho Vua Đa-vít: Ngài đã xức dầu, đã giải cứu và ban ơn dư dật cho vua. Ngài nói rằng nếu Vua Đa-vít muốn thêm ơn nữa, Ngài sẽ ban cho. Dù Đức Chúa Trời thật rộng lượng với Vua Đa-vít và đãi ngộ vua cách đặc biệt, nhưng vua vẫn chiều theo thị dục để thỏa mãn những tham muốn bất chính. Tiên tri Na-than nói rằng Vua Đa-vít đã khinh dể điều răn của Đức Chúa Trời (câu 9). Vua Đa-vít ngậm miệng làm thinh và biết rằng ông đã phạm tội trọng. Dù Vua Đa-vít ăn năn và Đức Chúa Trời tha tội chết, nhưng hậu quả không chỉ là cái chết của ông U-ri, của con trai ông, mà gia đình ông bị hủy hoại từ bên trong khiến kẻ thù khinh thường Danh Thánh của Đức Chúa Trời.

Việc làm nào của bạn cho thấy bạn khinh lờn điều răn của Đức Chúa Trời? Đừng quên Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến lối sống và việc làm của bạn. Không có việc làm khuất lấp nào của bạn mà Ngài không thấy.

Lạy Chúa, con run sợ vì hậu quả khôn lường của tội lỗi, và những ai khinh lờn điều răn của Ngài không thể nào tránh khỏi hình phạt. Xin giúp con tránh xa khỏi tội lỗi và vâng giữ lời Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top