Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 12/7/2013

2 Sa-mu-ên 11:14-27
Điều Không Đẹp Lòng Chúa

“Nhưng điều Đa-vít đã làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít tiếp tục làm điều nào không đẹp lòng Đức Chúa Trời? Vì sao ông làm như thế? Hãy kể ra đôi điều bạn đã làm không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bạn sẽ làm gì khi biết rõ đó là những điều tai hại làm Chúa không vui lòng?

Điều gì, cái gì khiến chúng ta phạm hết sai lầm nầy đến sai lầm nọ? Lúc đó phải chăng chúng ta không hề biết mình đã lún sâu vào con đường lầm lạc? Đây là vài câu hỏi đặt ra để chúng ta suy nghĩ trước khi tiếp tục câu chuyện Vua Đa-vít phạm tội. Trở lại với phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, sau phạm tội tà dâm và thất bại trong việc cố gắng che đậy tội lỗi, giờ đây, Vua Đa-vít lập kế hoạch để giết ông U-ri. Vua sắp đặt để ông U-ri tử trận với sự trợ giúp của ông Giô-áp (câu 15). Không rõ ông Giô-áp có biết việc làm kinh khủng của Vua Đa-vít không? Khi làm theo lệnh của vua, ông Giô áp không chỉ khiến ông U-ri chết, mà những người lính khác cũng chết cùng ông U-ri (câu 17).

Khi được tin ông U-ri chết, Vua Đa-vít trấn an cấp dưới và khích lệ họ bằng cách nói rằng: “Gươm, khi giết người này, khi giết người khác. Hãy ráng sức hãm thành và hủy diệt nó đi. Còn ngươi hãy giục người vững lòng bền chí” (câu 25). Sau thời gian để tang, than khóc chồng qua đi, bà Bát-sê-ba trở thành vợ Vua Đa-vít. Kế hoạch che đậy tội lỗi dường như đã thành công. Phải chăng Vua Đa-vít trở thành người chiến thắng và sự việc chìm vào quên lãng? Hoàn toàn không. Tất cả kế hoạch, mưu mô, những việc làm tội lỗi, gian trá của ông Đa-vít, Đấng Công Chính đều nhìn thấy. Ngày đền tội sẽ sớm đến với Vua Đa-vít nếu ông không ăn năn hối cải.

Câu chuyện hôm nay cho thấy Kinh Thánh rất trung thực và đáng tin cậy. Một trong những điểm thể hiện sự trung thực nầy là Kinh Thánh ghi lại những lỗi lầm, kể cả những lỗi lầm lớn nhất của những vị anh hùng để hậu thế biết đến mà tránh xa. Tội của Vua Đa-vít diễn ra trong khi hưng thịnh, có thể nói là nhàn hạ, vì thế những ai đang sống hưng thịnh và nhàn hạ hãy cảnh tỉnh vì đây là lúc dễ rơi vào cám dỗ hơn hết. Tội của Vua Đa-vít không xảy ra một lần, nhưng là một chuỗi tội lỗi dính dấp nhau: tham dục, tà dâm, dối trá, cuối cùng là giết người. Ai sẽ phán xét vị quan xét lỗi lạc này, ai sẽ tra vấn những việc làm không công chính của nhà vua? Chúng ta sẽ thấy câu trả lời sau này. Nhưng ngay bây giờ chúng ta có thể khẳng định là không ai vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời mà tránh khỏi hình phạt.

Dù không có đủ quyền lực để bưng bít tội lỗi theo cách của Vua Đa-vít, nhưng có thể bạn chạy tội theo cách khác, đó là những cách nào?

“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét con, và biết lòng con; Hãy thử thách con, và biết tư tưởng con; Xin xem thử con có lối ác nào chăng” (Thi Thiên 139:23, 24). Xin tẩy sạch và làm con nên mới giờ này, con khẩn cầu Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top