Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 11/7/2013

2 Sa-mu-ên 11:1-13
Tai Hại của Thị Dục

“Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết” (Gia-cơ 1:14-15 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào khiến Vua Đa-vít phạm tội? Ông vi phạm những điều răn nào? Làm sao để chúng ta không phạm tội như Vua Đa-vít?

Chuyện kể rằng một chiều kia Vua Đa-vít nhìn thấy một người đàn bà đẹp đang tắm và ông sinh lòng ham muốn. Mắt của ông đã xui ông phạm tội (Ma-thi-ơ 5:28-29). Đức Chúa Trời nhiều lần khuyến cáo người Ít-ra-ên đừng chiều theo sự tham dục của mắt và của lòng (Dân Số Ký 15:39), nhưng Vua Đa-vít đã không làm theo lời Ngài. Dù biết người đàn bà nầy đã có chồng, ông vẫn sai sứ giả đem nàng vào cung (câu 4).

Những diễn biến câu chuyện cho thấy chỉ trong cuộc dạo chơi ngắn ngủi nhưng đầy tai hại, Vua Đa-vít đã lần lượt vi phạm hai trong Mười Điều Răn: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm”“Cũng đừng tham vợ người” (Xuất Ai Cập 20:14, 17). Chẳng bao lâu sau ông vi phạm thêm điều răn nữa: “Ngươi chớ giết người” (20:13). Tất cả những điều nầy chỉ vì chiều theo dục vọng (Gia-cơ 1:14-15). Một khi đã chiều theo dục vọng thấp hèn, nhượng bộ những tham muốn xấu xa, chúng ta dễ dàng vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời và có khả năng tiếp tục vi phạm.

Vua Đa-vít và bà Bát-sê-ba đã phạm tội tà dâm là tội chết (Lê-vi Ký 20:10). Khi hay tin bà Bát-sê-ba có thai, Vua Đa-vít tìm cách bưng bít tội. Ông cho gọi chồng bà Bát-sê-ba là ông U-ri từ chiến trường về và làm bộ ân cần hỏi han về tình hình chiến sự, rồi cho phép ông U-ri về nhà. Theo phong tục thời đó, những binh sĩ đang thi hành công vụ không ngủ với vợ, vì thế ông U-ri không về nhà mà ở lại với các đầy tớ của Vua Đa-vít. Vua Đa-vít tiếp tục thuyết phục ông U-ri nhưng thất bại. Rồi ông dùng rượu để mong rằng khi say ông U-ri sẽ đổi ý, nhưng ông U-ri vẫn khăng khăng không chịu.

Càng tìm cách cách che đậy tội lỗi, Vua Đa-vít càng lún sâu vào tội lỗi. Những điều sai trái ông làm bắt đầu chống lại ông. Vua Đa-vít, một chiến sĩ anh dũng trên trận địa, nhưng lại yếu đuối trước cám dỗ nên thất bại thảm thương. Chỉ vì không nhờ cậy Đức Chúa Trời và không cương quyết nhắm mắt, bịt tai, quay lưng khỏi những hình ảnh không nên nhìn, những câu chuyện không nên nghe, nên không ít người đã thảm bại như Vua Đa-vít. Chúng ta không hơn gì Vua Đa-vít, vì thế khi đối diện với cám dỗ, cách khôn ngoan nhất là cầu xin Đức Chúa Trời khiến mình dừng lại.

Những lãnh vực nào bạn nhận biết sự yếu kém trong cuộc đời mình khiến bạn dễ rơi vào cám dỗ nhất? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời soi sáng và làm cho vững mạnh các lãnh vực này, nếu không sự tối tăm sẽ phủ bóng trên cuộc đời bạn.

Lạy Chúa, qua câu chuyện hôm nay con nhận biết hậu quả vô cùng tai hại của việc chiều theo những tham muốn thấp hèn. Xin giữ mắt và lòng con khỏi những cám dỗ.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top