Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 10/7/2013

2 Sa-mu-ên 10:1-19
Làm Ơn Mắc Oán

“Đa-vít nói: ‘Ta muốn bày tỏ tình thân thiện với Ha-nun, con của Na-hách, như cha vua ấy đã đối xử tốt với ta.’ Rồi Đa-vít sai các triều thần của mình đến chia buồn với vua ấy về sự qua đời của vua cha. Vậy, các triều thần của Đa-vít đến đất người Am-môn” (câu 2 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ha-nun đã đối xử với các đầy tớ của Vua Đa-vít như thế nào? Vì sao Vua Ha-nun làm như vậy? Việc làm nầy đưa đến hậu quả nào? Bạn cần làm gì khi được người khác khuyên và trước khi khuyên người khác?

Người Am-môn, những người sống ở phía đông của Ít-ra-ên, là kẻ thù của người Ít-ra-ên trong thời Vua Sau-lơ, vì có lần Vua Sau-lơ đã đánh tan quân đội của Am-môn (1 Sa-mu-ên 11:1-11). Tuy nhiên, Vua Đa-vít đã duy trì tình bạn với người Am-môn, vì khi hàn vi, ông Đa-vít đi lánh nạn, Vua Na-hách đã cư xử tốt với ông, nên khi nghe Vua Na-hách băng hà, ông cử một phái đoàn đến gặp Vua Ha-nun là con Vua Na-hách để phân ưu. Vua Ha-nun trẻ người non dạ đã nghe theo lời quan chức trong triều đình làm nhục những người đại diện cho Vua Đa-vít. Đối với người Đông phương thời bấy giờ, hàm râu tượng trưng cho tước vị, phẩm cách và sự oai phong. Chẳng suy nghĩ hơn thiệt hoặc hậu quả sẽ thế nào, Vua Ha-nun cho người cắt một bên râu, xén quần áo của sứ giả cho đến thắt lưng rồi đuổi về (câu 4).

Vua Ha-nun thật dại dột và phạm sai lầm khó cứu vãn trong chính sách ngoại giao. Những gì Vua Ha-hun làm với các sứ giả của Vua Đa-vít xem như là lời tuyên chiến với Ít-ra-ên. Để giữ thể diện cho các sứ giả, Vua Đa-vít cho phép họ lưu lại Giê-ri-cô một thời gian cho đến khi râu mọc lại. Trước khi Vua Đa-vít phản ứng vì đã nhục mạ người của ông, vua và người Am-môn nhận biết rằng họ đã làm điều khiến Vua Đa-vít “gớm ghét.” Thay vì sửa sai và lập hòa với người Ít-ra-ên, người Am-môn sử dụng lính đánh thuê từ Bết-rê-hốt và Xô-ba để đối đầu với Vua Đa-vít (câu 6). Dù vậy, lực lượng hùng hậu của người Am-môn đã bị thảm bại trước một người có tài thao lược điều binh khiển tướng là ông Giô-áp.

Đôi lúc chúng ta lao theo những kế hoạch kém khôn ngoan và thiếu cân nhắc trước khi hành động. Lỗi lầm của những người tư vấn cho Vua Ha-nun là quy tội cho Vua Đa-vít gửi người đến với động cơ xấu. Hậu quả là toàn dân Am-môn phải chuốc lấy hậu quả đau thương. Dù rất cần sự góp ý, tư vấn của người khác, nhưng chúng ta cần sàng lọc, cân nhắc những lời góp ý, nếu không, chúng ta sẽ rơi vào sai lầm như Vua Ha-nun. Có những người sau khi làm theo lời “xúi dại” của người khác đã hối tiếc và tự than rằng sao mình quá dại dột. Mặt khác, khi góp ý hay khuyên bảo ai chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận, rồi cầu xin sự hướng dẫn từ Đức Chúa Trời để lời khuyên hay góp ý chân tình của chúng ta thật sự giúp ích thay vì làm hại họ.

Trước khi khuyên bảo người khác, bạn cần phải làm gì? Bạn đã nghe theo lời khuyên của người khác như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con tìm kiếm sự hướng dẫn và khôn ngoan từ Ngài trước khi khuyên người khác. Con tạ ơn Ngài vì những người Ngài dùng để giúp đỡ và khuyên bảo con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top