Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 9/6/2013

Thi Thiên 71:1-16
Nơi Nương Náu Vững Bền

“Chúa là nơi nương náu vững bền của con” (câu 7b BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cho thấy ông nương náu nơi Đức Chúa Trời như thế nào? Kết quả của điều đó là gì? Bạn thường nương náu nơi Chúa lúc nào? Tại sao? Bạn được dạy dỗ gì qua bài học nầy?

Ngay từ đầu, tác giả Thi Thiên nầy đã tuyên xưng đức tin nơi Đức Giê-hô-va, thể hiện qua việc ông nương náu mình nơi Ngài (câu 1). Đây không phải là hành động tạm thời hay chỉ trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Ông nhận biết Đức Chúa Trời là nơi nương náu của mình “từ lúc mới ra đời” (câu 6). Chính Ngài đã cho ông được sinh ra trên thế gian, vào trong một gia đình và cộng đồng thờ phượng Chúa. Và “từ thuở thanh xuân,” khi nhận thức cá nhân đã hình thành, Đức Chúa Trời là “niềm hy vọng” của ông (câu 5). Tác giả không ngừng nương náu mình nơi Chúa khi “sức lực hao mòn” hay đến lúc “già cả” (câu 9).

Cả cuộc đời tác giả, Đức Chúa Trời luôn là nơi nương náu. Trước “kẻ thù,” “kẻ độc ác,” “kẻ bất chính,”“người hung bạo,” ông cầu xin Chúa bảo vệ và giải cứu (câu 2-4, 10-13). Nương náu mình trong Đức Chúa Trời, Đấng công chính và quyền năng, môi miệng ông tuôn tràn lời ca ngợi, tôn vinh Chúa, và thuật lại cho cộng đồng con dân Chúa những việc Ngài đã làm để cứu ông (câu 6, 8, 14-16).

Khả năng bản thân, của cải, và thân thế thường là chỗ dựa của những người không tin Chúa. Đối với Cơ Đốc nhân, đâu là chỗ dựa của chúng ta? Mặc dù người tin Chúa cũng sở hữu những khả năng đặc biệt, vẫn có thể giàu có, gia thế cao trọng, và thành đạt trong xã hội; nhưng tất cả điều nầy không phải là chỗ dựa cho chúng ta. Sự khác biệt ở đây là, chúng ta nhận biết mọi điều mình có đều đến từ Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng ban ơn, gìn giữ, dẫn dắt, và kiểm soát mọi khía cạnh trong đời sống chúng ta. Chúa mới thật là chỗ dựa, là nơi chúng ta nương náu, không chỉ trong lúc phong ba, nguy khốn, mà Ngài là nơi nương náu cho cả cuộc đời chúng ta: “Từ lúc mới ra đời,” “tuổi thanh xuân,” cho đến khi “già cả.”

Hãy dành thời gian suy ngẫm, Chúa có thật là “nơi nương náu” của bạn trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh không? Hãy thưa với Chúa điều bạn cần thay đổi, xin Ngài tha thứ, giúp bạn trông cậy và phó thác trọn vẹn nơi Ngài.

Cảm tạ Chúa là nơi nương náu vững an cho con. Xin tha thứ cho những lúc con nương dựa vào chính mình và những điều thuộc thế gian nầy. Xin giúp con cứ ở trong Chúa, nương náu dưới bóng cánh quyền năng và công chính của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top