Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 8/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 8/6/2013

Khải Huyền 18:11-24
Sự Suy Tàn Ngoạn Mục

“Hỡi trời, hãy vui mừng về nó. Hãy hân hoan các thánh đồ, sứ đồ, các tiên tri! Đức Chúa Trời đã đoán phạt nó theo cách nó đã đối xử các ngươi” (câu 20 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Ba-by-lôn phạm những tội trọng nào? Bạn nghĩ gì về sự sụp đổ nhanh chóng của Ba-by-lôn? Bạn đã cầu thay và quan tâm một cách thiết thực đến những anh em cùng đức tin của bạn đang chịu khổ vì Đấng Cơ Đốc như thế nào?

Sách Khải Huyền vừa khích lệ vừa thách thức chúng ta nghĩ đến những người đang chịu khổ vì Đấng Cơ Đốc. Giống như vị tiên tri già nua là tác giả của sách Khải Huyền bị giam cầm ở đảo Bát-mô, nhiều anh chị em cùng đức tin với chúng ta đang ở trong vòng xiềng xích, ngày đêm mòn mỏi chờ đợi sự cầu thay, cứu giúp của chúng ta. Nhiều người đang chịu khổ ngày đêm chỉ vì đức tin của họ nơi Đấng Cơ Đốc. Bạn có biết đến cảnh ngộ của họ chăng? Hay là bạn vẫn giữ yên lặng và cứ tiếp tục vui huởng những tiện nghi của cuộc sống?

Quyển sách làm lộ rõ chân tướng của nhiều người. Trong khi nhiều cộng đồng Cơ Đốc phải chịu thiếu thốn đủ mọi mặt thì nhiều người mang danh nghĩa Cơ Đốc nhân đang sống trong sự thừa thải và đang say sưa với cái gọi là thần học thịnh vượng. Buồn thay, nhiều cộng đồng đang dấn sâu vào những tội lỗi của Ba-by-lôn và sự ăn năn của họ thật là chậm chạp.

Quyển sách nầy cũng khiến chúng ta suy nghĩ về thế giới đang bị thương tổn để chúng ta cầu nguyện và có sự giúp đỡ thiết thực về mặt vật chất cũng như tâm linh. Hãy nhìn thế giới qua cặp mắt của Chúa Giê-xu để có được những khải tượng mới hầu đóng góp một cách thiết thực và hữu ích hơn cho xã hội mà mình đang sống.

Cuối cùng, Sứ đồ Giăng kể ra tội trọng của Ba-by-lôn: “Tại thành nầy được tìm thấy máu của các tiên tri và thánh đồ, cùng máu của mọi người bị giết trên thế giới” (câu 24 NIV-VPNS). Ba-by-lôn say máu của các tiên tri và môn đệ của Chúa Giê-xu. Trong Cựu Ước, thành Giê-ru-sa-lem (Ê-xê-chi-ên 24:6, 9; Ma-thi-ơ 23:37) và Ba-by-lôn (Giê-rê-mi 51:35) là thành làm đổ máu. Trong tâm trí của Sứ đồ Giăng, Ba-by-lôn tiếp tục làm trọn sự bức hại để chống lại đầy tớ của Đức Chúa Trời cho đến khi sự sụp đổ của nó được ứng nghiệm hoàn toàn. Theo khải tượng mà Sứ đồ Giăng thấy, sự suy tàn của Ba-by-lôn thật ngoạn mục. Trong phút chốc, sự giàu có của nó biến mất. Đang khi những người nhận được những khoản lợi lớn từ chỗ giao thương với Ba-by-lôn đã đứng thật xa than khóc cho cho sự hoang vu của nó thì những người thánh của Đức Chúa Trời vui mừng vì Ngài đã phán xét Ba-by-lôn theo cách mà nó đã đối đãi họ (câu 20).

Lạy Chúa, xin Ngài giúp con nhìn thấy thế giới thương tổn nầy như Ngài vẫn thấy. Xin làm tràn đầy lòng con sự thương xót của Đấng Cơ Đốc để con có thể bày tỏ tình yêu của Ngài một cách thiết thực qua cuộc sống thường nhật của con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top