Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 7/6/2013

Khải Huyền 18:1-10
Sự Sụp Đổ của “Ba-by-lôn lớn”

“Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc” (câu 2 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đã nghe gì? Ba-by-lôn lớn tượng trưng cho điều gì? Số phận của nó sẽ ra sao? Sứ điệp mà Sứ đồ Giăng truyền đạt ở đây khích lệ bạn như thế nào?

Trong phân đoạn nầy, Sứ đồ Giăng mô tả đầy đủ về sự đoán phạt được nói đến trước đó. Ông đã dùng hình ảnh về sự hủy phá một thành phố thương mại to lớn để mô tả sự trừng phạt đại dâm phụ. Cần nhấn mạnh một lần nữa: Ông không mô tả sự sụp đổ của một thành phố trên đất theo nghĩa đen. Thay vì vậy, ông dùng hình ảnh sụp đổ của Ba-by-lôn để mô tả sự đoán phạt của Chúa trên hệ thống quyền lực tà ác của Sa-tan đã và đang làm cho lịch sử của con người ở trên đất trở nên bại hoại. Đặc biệt, Sứ đồ Giăng mượn những lời mô tả về sự hủy diệt của thành phố Ba-by-lôn (Ê-sai 13; 47:7-9; Giê-rê-mi 50-51) và Ty-rơ (Ê-xê-chi-ên 26-27) trong Cựu Ước để biên soạn một bài điếu ca với những lời lẽ gây ấn tượng cho độc giả. Ông kết hợp bài ca chiến thắng với giọng điệu khóc than rầu rĩ của những bài ca thương để mô tả số phận bi thảm của Ba-by-lôn lớn. Sứ đồ Giăng truyền đạt sứ điệp khích lệ những thánh đồ đang chịu khổ ở Tiểu Á. Sự đau khổ và bức hại họ phải chịu sẽ kết thúc. Nếu họ phải chết, cái chết của họ không phải là vô ích.

Trong đêm trước khi bị sát hại, Mục sư Martin Luther King đã nói với những người theo ông: Ông rất an vui và không hề sợ hãi bất cứ ai vì mắt ông đã nhìn thấy vinh quang khi Đấng Cơ Đốc trở lại. Ông thấy sự phân biệt chủng tộc sẽ kết thúc và ánh bình minh chiếu rạng cho những người Mỹ gốc châu Phi. Vì thế, dù sự chết hoặc bất kỳ sự rủi ro nào xảy đến cho ông, cũng không thể ngăn được phong trào đòi nhân quyền thành công. Đêm hôm sau ông bị bắn chết.

Khi Mục sư Martin Luther nói những lời tiên tri đó, sự phân biệt chủng tộc vẫn đang tiếp diễn và rất nghiêm trọng. Cũng vậy, ở Tiểu Á thời bấy giờ sự bức hại Cơ Đốc nhân đang tăng cao. Tuy nhiên, khải tượng mà Sứ đồ Giăng thấy bảo đảm với những người thánh của Đức Chúa Trời rằng Ngài nhớ đến tội lỗi của Ba-by-lôn và Ngài không bao giờ quên con dân Ngài. Ngài khuyên họ: “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn” (câu 4). Trước mắt Ngài, quyền lực của Ba-by-lôn thật là nhỏ nhoi. Quyền lực nầy sẽ suy tàn trong chớp mắt.

Từ những bài học trong lịch sử, chúng ta khẳng định được rằng mọi quyền lực trong thế gian sớm muộn gì rồi cũng qua đi; mọi đế quốc sẽ suy tàn. Chỉ có vương quốc của Đức Chúa Trời tồn tại vĩnh viễn trong sự tể trị của Ngài. Điều nầy khích lệ bạn như thế nào?

Lạy Chúa, Ngài hứa “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu,” vì thế con nói trong niềm tin cậy rằng “Chúa sẽ giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết” (Hê-bơ-rơ 13:5-6).

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top