Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 6/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 6/6/2013

Khải Huyền 17:1-18
Vua của Các Vua

“Chúng sẽ giao chiến với Chiên Con, nhưng Chiên Con sẽ thắng, vì Ngài là Chúa của các chúa, Vua của các vua – những người ở với Ngài được Ngài kêu gọi, lựa chọn và trung thành” (câu 14 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn “đại dâm phụ” là ai? “Các vua” tượng trưng cho điều gì? Lịch sử cho thấy quyền lực của con người sẽ thế nào? Mọi thù nghịch và mọi quyền lực chống lại Chúa Giê-xu sẽ ra sao? Khi nghĩ đến ngày Vua các vua sẽ đến, bạn tin điều gì?

Đây là phân đoạn chứa đựng nhiều điều gây ngạc nhiên dẫn đến nhiều giả thuyết suy đoán về những điều sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Khi suy ngẫm những lời được chép trong sách Khải Huyền, đừng quên sách nầy được viết nhằm dạy dỗ chúng ta và giúp chúng ta hiểu biết phần nào về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ trong tương lai. Chúng ta cũng cần nhận thức rằng sách nầy được viết vì lợi ích của Hội Thánh ở Tiểu Á đang chịu bức hại dưới bàn tay của Đại đế Domitian (81-96 TC).

Có nhiều hình ảnh đập vào mắt chúng ta ngay khi đọc phân đoạn nầy. Trước nhất, đại dâm phụ tượng trưng cho Ba-by-lôn. Kế đến là “bảy hòn núi” (câu 9) là La Mã và “người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian” (câu 18). La Mã là mục tiêu chính mà Sứ đồ Giăng nhắm tới và độc giả của ông cũng biết điều đó. Các dòng nước là các dân tộc trên thế giới mà La Mã cai trị. “Các vua” là một phần của thế lực thống trị thế giới thời bấy giờ, đó là đế quốc La Mã. Tuy nhiên “các vua” cũng tượng trưng cho những thế lực quân sự và chính trị thống trị mọi thời đại, bao gồm các đế quốc thuộc vùng cận đông vào thời xưa, chủ nghĩa bành trướng Hy Lạp, nước Pháp dưới thời của Napoleon, các thế lực của thực dân phương tây, chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi… Tuy nhiên, lịch sử cho thấy: Bất cứ quyền lực nào đến từ con người, dù mạnh mẽ đến đâu, rồi đến lúc phải suy tàn. Chỉ có Chiên Con là Đấng đắc thắng mọi thù nghịch và mọi thế lực chống lại Ngài. Quyền tể trị của Ngài trường tồn bất diệt. Chiên Con đắc thắng vì Ngài là Chúa của các chúa, Vua của các vua, và những người cùng đồng trị với Ngài là những người đã được kêu gọi và lựa chọn để trở thành môn đệ trung tín của Ngài.

Khi nhìn vào thế giới nầy bạn có luôn tin rằng Đức Chúa Trời đang điều hành không? Bạn tin quyền tể trị của Ngài trường tồn bất diệt không?

Lạy Chúa, ở trong Ngài, con tìm thấy sự bình an vượt quá sự suy tưởng của con. Dù con nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc, con vẫn luôn nhìn xem Ngài là Chúa của các chúa, là Vua trên muôn vua.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top