Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 5/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 5/6/2013

Lu-ca 16:19-31
Sự Khác Biệt của Giàu và Nghèo

“Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ” (câu 22, 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo phân đoạn Kinh Thánh nầy sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo La-xa-rơ đang khi sống và sau khi chết là gì? Vì sao không còn cách nào cứu vãn tình trạng của người giàu sau khi chết? Điều nầy dạy bạn bài học nào?

Nhân vật chính của câu chuyện là một người giàu không tên và một người nghèo tên La-xa-rơ. Cuộc sống của hai người ở trần thế thật cách biệt. Một người sống trong sự sung sướng và thỏa lòng, còn người kia sống trong nghèo khổ và bệnh tật. Trong con mắt của người đời, người giàu được tôn trọng, còn người nghèo bị khinh dể. Tuy nhiên, những gì mà con người thường ngưỡng mộ lại là những gì Đức Chúa Trời ghê tởm (câu 15). Vì thế, khi ông La-xa-rơ chết, thiên sứ đem linh hồn ông vào thiên đàng. Nhưng người giàu bị ném vào hỏa ngục.

Người giàu phải chịu khổ hình trong lửa đời đời không phải vì người nầy giàu có, nhưng vì người nầy không tin lời ông Môi-se và các đấng tiên tri, tức không tin Chúa (câu 29-31) và không có lòng thương xót và sử dụng tiền của mà mình có để giúp đỡ người nghèo (Ma-thi-ơ 25:41-46). Chỉ khi rơi vào hồ lửa, con người cả đời chỉ biết sống vì tiền, vì lợi ích bản thân nầy mới tỉnh ngộ, nhưng đã muộn. Không có cách nào cứu vãn tình trạng của người giàu nầy, bởi giữa thiên đàng và hỏa ngục có một vực sâu vô tận ngăn cách. Nơi hỏa ngục, hình phạt định cho những tội nhân như người nhà giàu nầy không thể thay đổi. Vì thế, đang khi vẫn còn nhiều cơ hội và thời gian trước khi lìa đời, chúng ta phải làm hòa với Đức Chúa Trời, ăn năn tội lỗi của mình ngay hôm nay, đừng đợi đến ngày mai. Nếu không, sau khi chết chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội.

Câu chuyện nầy không dạy rằng tất cả người giàu đều đi vào nơi khổ hình và tất cả người nghèo đều được vào thiên đàng. Nhiều người giàu được vào thiên đàng và không ít người nghèo sẽ đi vào hỏa ngục. Nếu người giàu ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu và bày tỏ lòng thương xót đối với người nghèo, vui lòng sử dụng của cải mình có để cứu giúp người lân cận, chắc chắn chỗ ở đời đời của người nầy sau khi chết là chỗ phước hạnh đời đời trong thiên đàng. Nếu người nghèo lằm bằm, cay đắng, oán trách Đức Chúa Trời và từ chối không tin Chúa Giê-xu thì sau khi qua đời họ sẽ ở cùng chỗ với người nhà giàu trong câu chuyện nầy. Bí quyết để người giàu lẫn người nghèo đều được vào nước trời là đức tin nơi Chúa Giê-xu.

Mục sư Billy Graham nói: “Không có gì sai khi con người sở hữu tiền của. Điều sai lầm là khi tiền của làm chủ con người.” Đây là cơ hội để bạn xem lại thái độ của bạn đối với tiền bạc, của cải. Bạn bày tỏ lòng quan tâm đến người nghèo như thế nào?

Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để sử dụng những gì Ngài ban vì vinh quang của Ngài và vì tương lai đời đời của con. Xin tràn đầy tình thương người nghèo trong lòng con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top