Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 28/6/2013

Phục Truyền 31:1-8
Lời Cuối Trước Khi Ra Quân

“Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước anh; Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp!” (câu 8 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đây là những lời từ giã của ông Môi-se nói với ai? Tại sao ông nói những lời nầy? Có ý nghĩa nào? Tại sao đây là những lời đáng nhớ? Sau khi học phần chủ đề của tháng nầy xong, bạn biết thêm điều gì? Bạn dự định làm gì trong những ngày sắp đến?

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top