Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2013

Rô-ma 4:18-21
Mạnh Mẽ trong Đức Tin

“Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời” (câu 20 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo phân đoạn Kinh Thánh nầy, ai là người được nói đến? Vì sao ông vẫn hy vọng khi không còn lý do để hy vọng? Theo bạn, đức tin là gì? Tại sao Kinh Thánh thường nhấn mạnh đến đức tin? Tại sao ngày nay nhiều người không có đức tin đủ để được cứu?

Nhân vật chúng ta học hôm nay là ông Áp-ra-ham. Ông không phải là người hoàn hảo, nhưng đức tin của ông làm lu mờ những vấp phạm và khuyết điểm, đó là niềm tin không lay chuyển của ông vào Ðức Chúa Trời. Từ lúc Chúa hứa cho ông một con trai đến lúc sinh cậu bé Y-sác là 25 năm, một khoảng thời gian dài đủ để đa số chúng ta nghi ngờ và gạt qua một bên lời hứa của Chúa. Nghe tiếng gọi của Chúa, ông rời bỏ quê hương dòng tộc, để lại sau lưng những tiện nghi quen thuộc, đến một nơi ông chưa từng biết. Qua đó, ông trở thành ông tổ của người Do Thái, tuyển dân của Ðức Chúa Trời, và là ông tổ trong đức tin của chúng ta (Ga-la-ti 3:29). Ông không để lòng vô tín làm mình nghi ngờ mà nắm chắc lời hứa của Chúa. 25 năm dài có nhiều thách thức, khó khăn, lắm lúc chờ đợi cũng dễ gây nản lòng, nhưng để vững lòng, mạnh mẽ, được phục hồi đức tin, thì bất cứ nơi nào ông Áp-ra-ham đến, ông đều lập bàn thờ để phụng thờ và khẩn cầu Chúa. Đó là phương cách “Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời.” Ông Áp-ra-ham càng “mạnh mẽ trong đức tin,” càng “tôn ngợi Ðức Chúa Trời.” Khi mạnh mẽ trong đức tin thì những ý nghĩ nghi ngờ Chúa hay nghi ngờ quyền năng của Ngài có đến, chúng ta cũng nhận diện được liền, và chúng ta sẽ cầu nguyện xưng tội ngay hoặc ôn lại những câu Kinh Thánh để được nhắc nhở Chúa hiện hữu và đang tể trị mọi sự. Mạnh mẽ trong đức tin cũng có nghĩa là phải nói, phải làm, phải tiến tới, phải chèo ra, thay vì rụt rè, nhút nhát, do dự, nghi ngờ, hay đầu hàng.

Chúa đang chiến đấu với chúng ta và cho chúng ta. Chúng ta phải bước đi trong đức tin, tiến tới trong niềm hy vọng, vượt qua trong tự tin, chiến đấu trong can trường. Ông Martin Luther, trong bài “Chúa Vốn Bức Tường Kiên Cố,” đã viết : “Khá biết sức mình non kém vô tài, Dễ khiến ta thua ngã nằm dài; Dẫu thế biết nhờ Ðấng chỉ huy mình, Ðối phương thua chạy hết rập rình.” Chúng ta có thể dùng bài thánh ca nầy khích lệ chính mình để luôn mạnh mẽ trong đức tin.

Lạy Chúa, là con cháu trong đức tin của ông Áp-ra-ham, xin Chúa cho con giống ông trong đức tin, luôn mạnh mẽ trong Chúa và lúc nào cũng tôn ngợi Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top