Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2013

Sáng Thế Ký 6:5-22
Định Tội Thế Gian

“Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Bởi đó, ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin vậy” (Hê-bơ-rơ 11:7 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nô-ê là người thế nào? Ông sống trong môi trường nào? Làm sao để sống ngay thẳng trong xã hội bại hoại? Thế nào là “lên án, định tội thế gian”?

Ông Nô-ê sống trong thời mà Kinh Thánh ghi: “Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa, thì Ngài lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất, và đau buồn trong lòng” (Sáng Thế 6:5-6); “Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 8). Giữa xã hội bại hoại, ông Nô-ê theo gương ông cố Hê-nóc “cùng đi với Đức Chúa Trời” – nghĩa là có mối tương quan gần gũi, thân tình với Chúa. Câu ghi nhớ cho thấy, giữa vòng những người không tin, ông Nô-ê đặt niềm tin vào Ðức Chúa Trời và vâng theo lời Ngài mặc dù ông chưa thấy những gì sẽ xảy ra: “Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Bởi đó, ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin vậy” (Hê-bơ-rơ 11:7). Các nhà giải kinh cho biết thời gian đóng tàu của gia đình Nô-ê ít nhất là 75 năm, trong vòng 75 năm đó, những người chung quanh ông chỉ trích, khinh bỉ, chê cười, cho là ông điên, v.v… Nhưng ông bỏ ngoài tai tất cả, chú tâm làm việc Ðức Chúa Trời giao phó cho ông. Nhờ đó, gia đình ông được cứu, còn tất cả những người khác phải chết.

Bạn có kiên trì, trung tín, tuyệt đối vâng lời Chúa, bền bỉ làm việc Chúa giao, dù bị hiểu lầm, chỉ trích, hay bị coi thường ? Những chiến sĩ ngoài mặt trận phải vâng lời cấp trên, họ không thể bỏ cuộc hay nghi ngờ cấp trên, bằng không họ sẽ thua trận. Nếu chúng ta tin vào lý tưởng mình đang chiến đấu, tin vào Chúa – vị lãnh đạo tối cao trong trận chiến, chúng ta phải trung tín, vâng lời, bền bỉ chiến đấu.

Nhiều cặp vợ chồng ngày nay phản bội lời hứa nguyện gắn bó suốt đời trước Chúa và Hội Thánh; hay cha mẹ lơ là trong công tác dạy dỗ con cái mình. Hãy nhìn bức tranh rộng lớn, bạn là một chiến sĩ quan trọng trong trận chiến thuộc linh toàn cầu của Ðức Chúa Trời, mỗi hành động trong hôn nhân, gia đình sẽ góp phần cho chiến thắng trong cuộc chiến nầy. Cũng vậy, nếu bạn bền bỉ vâng lời Chúa, bạn sẽ “định tội thế gian,” cuối cùng họ sẽ biết Chúa là ai và họ cần Ngài như thế nào trong cuộc đời họ. Nếu ngược lại, coi chừng bạn có nguy cơ cùng bị định tội chung với thế gian.

Nếp sống của bạn và gia đình bạn có giúp cho những người chung quanh nhận biết Chúa hay họ thấy bạn cũng giống như họ?

Lạy Chúa, xin giúp con áp dụng bài học cụ thể về đức tin, vâng lời, trung tín, bền bỉ chiến đấu và sống ngay thật như ông Nô-ê trong đời sống mỗi ngày.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top