Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2013

Thi Thiên 71:17-24
Lưu Truyền Niềm Tin

“Lạy Đức Chúa Trời dù khi con đã già và tóc bạc rồi, xin Chúa đừng từ bỏ con, cho đến khi con rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau, và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Điểm nào nổi bật trong phân đoạn Thi Thiên nầy? Tác giả rao truyền điều gì cho thế hệ mai sau? Vì sao ông làm vậy? Bạn có đang thực hiện việc nầy không? Như thế nào? Bạn học được gì từ tác giả?

“Từ buổi thanh xuân,” Đức Chúa Trời đã dạy tác giả những bài học về chính Ngài (câu 17a). Qua những kinh nghiệm thực tế, từ những gì Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống (câu 17b, 19b, 20, 21, 23a, 24b), ông nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, vĩ đại, quyền năng, công chính, và thành tín (câu 18b, 19a, 22).

Chúa “dạy” ông tới đâu, ông “rao truyền” tới đó (câu 17-18, 24a). Nhận biết của ông về Đức Chúa Trời không chỉ là việc tích lũy kiến thức, hiểu biết cho bản thân; nhưng đó là sức sống từ Đức Chúa Trời mà ông không thể cầm giữ cho riêng mình. Do đó, tác giả không chần chừ mà – rao truyền hiểu biết của mình về Chúa cho người khác không ngừng nghỉ. Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đi trước đối với “thế hệ mai sau” (câu 18). Ông nài xin Chúa “đừng từ bỏ” ông, xin Chúa cứ tiếp tục ở cùng và “dạy” ông về Ngài, để ông có thể truyền lại cho con cháu, những người trẻ – thế hệ kế tiếp thờ phượng và phục vụ Chúa.

Đời sống đức tin của thế hệ trước phải được lưu truyền cho thế hệ sau. Đây là trách nhiệm quan trọng của ông bà, cha mẹ, anh chị trong gia đình. Đặc biệt các bậc cha mẹ không nên chỉ chú trọng nuôi dưỡng con cái về mặt thuộc thể mà lơ là phần thuộc linh của con mình. Cha mẹ phải là tấm gương của một đời sống tin kính, trải nghiệm và nhận biết về Chúa. Người lớn phải ý thức được tầm quan trọng của đức tin nơi Chúa, để truyền lại cho con cháu qua nếp sống, sự dạy dỗ, và dẫn dắt của mình. Làm điều nầy, chúng ta đang xây dựng nền tảng để thế hệ kế tiếp có thể đi đến bước quyết định cho cuộc đời họ: Đức tin cá nhân nơi Chúa.

Mặc dù sự cứu rỗi mang tính cá nhân (mỗi người phải tiếp nhận sự cứu rỗi cho chính mình), nhưng mỗi chúng ta, là người đi trước, phải chịu trách nhiệm trước Chúa về niềm tin của thế hệ mai sau. Nhiều người cao tuổi mỗi Chúa Nhật ngồi trong nhà thờ một mình, vì con, cháu của họ đã không còn quan tâm đến việc thờ phượng Chúa nữa. Nếu ngay từ lúc mới lập gia đình, mỗi người hứa nguyện với Chúa rằng con sẽ quan tâm dạy dỗ đức tin về Chúa cho hai thế hệ kế tiếp, con và cháu của mình, thì tình trạng đáng buồn nầy sẽ không xảy ra.

Bạn có nghĩ rằng mình đã và đang làm tốt trách nhiệm lưu truyền niềm tin với thế hệ mai sau? Bạn sẽ thưa với Chúa như thế nào về trách nhiệm nầy khi gặp Chúa? Hãy xin Chúa giúp bạn thực hiện trách nhiệm lưu truyền niềm tin tốt hơn trong những ngày tới.

Tạ ơn Chúa vì nhờ những người đi trước, con được biết và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của cuộc đời con. Xin giúp con tiếp tục lưu truyền niềm tin nơi Ngài qua nếp sống, sự dạy dỗ và hướng dẫn cho con, cháu.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top