Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 21/6/2013

Sáng Thế Ký 5:22-24
Ðồng Đi với Chúa

“Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi biến mất, vì Đức Chúa Trời đón ông đi” (câu 24 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đi có nghĩa gì? Đồng đi cùng Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Đức Chúa Trời đón ông Hê-nóc có ý nghĩa nào? Bạn có đồng đi cùng Đức Chúa Trời được không? Đồng đi với Chúa ảnh hưởng thế nào trên trận chiến thuộc linh của bạn?

Trong ý nghĩa bình thường, “đi” là di chuyển từ một nơi nầy đến một nơi khác. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, “đi” ngầm chỉ mối quan hệ vững vàng, tăng tiến và sâu đậm. Như vậy, “đồng đi cùng Đức Chúa Trời”“đi bộ” với Chúa mỗi ngày, nghĩa là chúng ta có mối quan hệ thân cận, mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tĩnh nguyện. Câu 22 cho biết ông Hê-nóc sống 300 năm, đi với Chúa mỗi ngày, đấy là mối liên hệ trọn đời với Chúa. Sách Hê-bơ-rơ 11:5 cho biết ông Hê-nóc là người “làm đẹp lòng Ðức Chúa Trời.” Vì thế, Ðức Chúa Trời cất ông đi mà không phải qua sự chết, điều nầy cũng có nghĩa mối tương quan với Chúa là mối quan hệ đời đời.

Có người diễn tả câu chuyện ông Hê-nóc đồng đi với Chúa như sau: “Ông Hê-nóc đi tản bộ với Chúa mỗi ngày, suốt cuộc đời ông, một ngày kia Chúa nói: ‘Con đi cùng với ta khá lâu, bây giờ con đã quá xa nhà của con, nhưng lại rất gần với nhà của Ta, vậy thì đến thẳng nhà ta để đàm đạo, khỏi phải trở về nhà con nữa.’” Ðây là ý nghĩa của sự gần gũi với Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Sẽ có những trận chiến lớn trong cuộc chiến nầy mỗi ngày, nhưng khi cùng đi với Chúa, cùng đi với Đức Chúa Trời Toàn Năng thì trận chiến ấy trở thành những chuyện nhỏ đối với Ngài. Ðôi khi, những trận chiến đó tự biến đi, vì chúng không thể địch lại với Chúa. Lắm khi chúng ta tận lực đương đầu với những khó khăn và thử thách nhưng không giải quyết được gì. Tuy nhiên, khi đồng đi với Chúa là ưu tiên một, thì những thử thách đó trở thành mờ nhạt, không đáng chi trước mặt Ngài. Hãy đồng đi với Chúa, Ngài biết rõ và dư sức đánh thắng những trận chiến của chúng ta. Trên hành trình đức tin, chúng ta luôn di chuyển, đi tới, nghĩa là mối liên hệ với Chúa mỗi ngày gần gũi hơn, khắng khít hơn. Lúc ấy, trận chiến của chúng ta ngày càng lui dần và biến mất cho đến ngày chúng ta được đón về vương quốc đời đời.

Bạn có đồng đi với Chúa không? Trận chiến thuộc linh của bạn sẽ thế nào khi bạn đồng đi với Chúa?

Lạy Chúa, qua tấm gương của ông Hê-nóc, con thấy việc đồng đi với Chúa rất quan trọng, vì nếu Ðức Chúa Trời ở cùng với con thì ai có thể địch lại con? Xin giúp con đồng đi với Ngài mỗi ngày.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top