Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 20/6/2013

Thi Thiên 46:1-3
Nơi Nương Náu và Sức Mạnh

“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả mở đầu Thi Thiên nầy với điều gì? Vì sao tác giả nêu lên điều đó? Khi nói lên điều đó, tác giả muốn mô tả gì về Đức Chúa Trời và về bản tính Ngài? Điều đó giúp bạn học biết Chúa thế nào?

Giống như tác giả Thi Thiên 46 mô tả, thế giới chúng ta đang sống đầy biến động: Đất biến đổi, núi rung chuyển, nước biển ầm ầm sôi bọt…; những năm gần đây, thiên tai liên tiếp xảy ra trên thế giới, có những vùng chúng ta không bao giờ ngờ có động đất, nhưng động đất đã xảy ra. Có những nơi tưởng là vùng đất an bình, nhưng bắn giết đã xảy ra, cả với trẻ em vô tội! Sống trong hoàn cảnh bất an, những bất trắc dường như rình rập, ập đến ngày đêm, nhưng tác giả Thi Thiên nói: “Chúng con chẳng sợ hãi dù đất biến đổi, dù núi rung chuyển, dù nước biển ầm ầm” vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu và là sức mạnh. Nơi nương náu – Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng che chở, bao phủ, dẫn dắt trong cơn hoạn nạn. Ngài là sức mạnh – là nguồn sức sống để con vượt qua những biến động, thách thức của cuộc đời. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa toàn năng cùng đứng, cùng đánh trận với chúng ta. Không có điều tệ hại nào là cớ để sợ hãi vì Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Hãy cầu nguyện khi gặp trận chiến thuộc linh trong cuộc sống và tin rằng Chúa luôn là nơi nương náu và là sức mạnh của chúng ta.

Tác giả Thi Thiên 46 từng gặp thử thách, hoạn nạn, nên kinh nghiệm Ðức Chúa Trời là chỗ nương náu và sức lực của mình. Cuối bài ca nầy ông lại xác định: “Ðức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Ðức Chúa Trời Gia-cốp, là nơi nương náu của chúng tôi” (câu 11). Trong chiến trận thuộc linh, hãy nhớ Chúa là nơi nương náu và sức lực của bạn, vì Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Lời cầu xin của chúng ta phải là lời xác nhận Ngài luôn sẵn sàng ra tay hành động, luôn chờ nghe lời cầu xin của chúng ta, và luôn bảo vệ con cái Ngài. Trong khi cầu nguyện, chúng ta tìm được sự an bình trong Chúa, nhận sức mới để tiếp tục công tác của mình. Ðừng ngại dâng lên Chúa những gánh nặng, ưu tư, mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi, vì Ngài vui lòng nhận và thừa sức để giải quyết chúng.

Dù chỉ là việc chăm sóc từng con cháu, người thân yêu hay đương đầu với nghịch cảnh, đừng làm một mình. Nếu bạn đang chiến đấu với một tật xấu hay cám dỗ nào đó, hãy cầu nguyện xin Chúa giúp mình chiến thắng chúng. Nếu bạn đang thất vọng nản lòng, hãy cầu nguyện xin Chúa thêm sức, giúp mình bền đỗ, chạy cho xong cuộc đua. Bạn còn đang chiến đấu với điều gì khác? Bạn đã cầu xin Chúa chiến đấu cho bạn chưa?

Lạy Chúa, Ngài chính là nơi con nương náu trong khổ đau, Ngài cũng là nguồn sức mạnh khi con kiệt lực, Ngài sẵn lòng giúp đỡ con lúc gian truân. Con cảm ơn Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top