Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 2/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 2/6/2013

Thi Thiên 70:1-5
Sự Hòa Giải Dành cho Mọi Người

“Nguyện tất cả người nào tìm kiếm Chúa được mừng rỡ, vui vẻ nơi Chúa; nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa luôn nói rằng: ‘Đức Chúa Trời thật vĩ đại!’” (câu 4 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Là Cơ Đốc nhân, bạn nghĩ gì về sự trả thù? Có bao giờ bạn cầu nguyện xin Chúa trả thù ai đó đã làm hại mình không? Tác giả đã cầu nguyện cho những người hại ông như thế nào? Tại sao? Bài học hôm nay nhắc nhở bạn điều gì?

Ý tưởng cầu xin Đức Chúa Trời trả thù cho mình được thể hiện trong Thi Thiên 69:22-28 và 70:2, 3 là vấn đề khó hiểu đối với Cơ Đốc nhân, những người được dạy phải cầu nguyện cho người thù nghịch và không báo trả họ.

Cả Chúa Giê-xu và Sứ đồ Phao-lô đều cấm tín hữu cầu nguyện theo cách thức phần Kinh Thánh trên (Ma-thi-ơ 5:44; Rô-ma 12:14). Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho những người đóng đinh Ngài (Lu-ca 23:34), và ông Ê-tiên cầu nguyện cho những người ném đá ông (Công Vụ 7:60). Dù vậy, chúng ta cũng không nên bỏ qua các phần Kinh Thánh khó nầy. Thứ nhất, tác giả kêu xin sự công bằng và chân lý, và chúng ta cũng nên đồng cảm với ông về vấn đề nầy. Thứ hai, những câu nói quá nặng nề của tác giả có thể gây sốc cho những người có cuộc sống an nhàn, không biết sự bất công gây đau khổ đến thế nào, để chúng ta có thể cảm thông với những người sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Tuy vậy, ở đây tác giả không tự mình trả thù, nhưng trước những bức bách của một người bị hại, tác giả không đối diện với kẻ thù mà quay về với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài trả thù cho mình vì “sự báo thù thuộc về Ngài” (Hê-bơ-rơ 10:30). Qua đó, tác giả cũng đưa ra hai hình ảnh tương phản, những người tìm cách hại người khác và những người tìm cầu Chúa, sẽ có hai kết quả khác nhau. Mừng rỡ, vui vẻ hay hổ thẹn, nhuốc nhơ hoàn toàn do cách sống của chúng ta.

Ngày nay, chúng ta không cầu nguyện trả thù không phải vì chúng ta đã được soi sáng nhiều hơn, mà vì Đức Chúa Trời đã giúp con người làm hòa với Ngài qua Đấng Cơ Đốc, và Ngài bổ nhiệm chúng ta làm người hòa giải chứ không phải người phán xét. Đến cuối cùng, chúng ta có thể yên tâm rằng mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết, nhưng hiện nay là thời kỳ ân sủng.

Ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng trong Thi Thiên nầy: “Nguyện tất cả người nào tìm kiếm Chúa được mừng rỡ, vui vẻ nơi Chúa; nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa luôn nói rằng: ‘Đức Chúa Trời thật vĩ đại!’” (câu 4).

Hãy nghĩ đến những người đang chịu đựng sự bất công, dù họ thuộc chủng tộc hay tín ngưỡng nào. Bạn thực hiện vai trò “người hòa giải” như thế nào, đặc biệt với những người bạn quen biết?

Lạy Chúa, xin cho con có lòng thương xót đối với mọi người trên thế giới. Ngài đã đến để cứu chuộc mọi người. Xin giúp con làm “người hòa giải” ở bất cứ nơi nào Ngài đưa con đến.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top