Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 19/6/2013

1 Ti-mô-thê 6:11-12
Cương Quyết Đánh Trận Tốt Lành

 “Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng” (1 Ti-mô-thê 6:12 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là người của Đức Chúa Trời? Ai là người của Đức Chúa Trời? Vì sao Sứ đồ Phao-lô xác định Mục sư Ti-mô-thê là “Người của Đức Chúa Trời” trước khi nói đến sự trang bị trong chiến cuộc? Trong trận chiến đức tin, điều nào bạn cần tránh và cần tìm kiếm? Thái độ hay tinh thần nào cần có trong trận chiến đức tin? Mục đích và đỉnh điểm của trận chiến là gì?  Làm thế nào để đạt được?

Sau những lời khuyên dạy về cách cư xử trong 1 Ti-mô-thê chương 5 về bổn phận, sự cảnh giác các tà thuyết, và sự tham lam của con người. Trong những câu đầu của chương 6, Sứ đồ Phao-lô nghiêm trang nhưng đầy thương yêu, khích lệ nói với người con tinh thần của mình: “Nầy con, người của Đức Chúa Trời.” Con là Ti-mô-thê, là con tinh thần của ta, nhưng con có mối liên hệ cao trọng hơn: Người của Đức Chúa Trời, là người nhà, người trong đoàn quân của Đức Chúa Trời, người thuộc về Đức Chúa Trời.

Là người của Đức Chúa Trời con phải lánh xa những điều gian ác mà đeo đuổi “điều công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại.” Trận chiến con phải tham dự là trận chiến của Đức Chúa Trời; chỉ với đức tin, là lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời con mới chiến thắng. Con phải ra trận với tinh thần dũng cảm; mục đích con đạt đến là sự sống đời đời. Tại đỉnh điểm của cuộc chiến, chính Chúa Giê-xu, Vị Chủ Tướng của con đã phán: “Ta đã bảo các con những điều đó, hầu cho các con có lòng bình yên trong Ta. Các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Chúa phán “sẽ có hoạn nạn,” chứ Ngài không nói “có thể có hoạn nạn.” Vì thế, con cái Chúa phải cẩn thận, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Nếu chúng ta biết mình đang ở trong chiến trận, và muốn chiến thắng, chúng ta phải được trang bị tốt. Chúa sẽ chiến đấu cho chúng ta, nhưng chúng ta phải làm phần của mình. Trước hết, chúng ta phải có thái độ tin cậy Chúa, sau đó là tinh thần “đánh trận tốt lành” như ông Phao-lô đã dạy dỗ Mục sư trẻ tuổi Ti-mô-thê trong phần Kinh Thánh hôm nay. Ðánh trận tốt lành là không bỏ cuộc, vâng lời cấp trên, chiến đấu dũng cảm, tin tưởng vào lý tưởng của mình. Ê-phê-sô 6:11-17 dùng hình ảnh người lính La Mã để nhắc nhở chúng ta phải “đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Chúa Thánh Linh, là lời Ðức Chúa Trời.”

Bạn trang bị những gì cho mình để quyết tâm đánh trận tốt lành?

Lạy Cha nhân từ và đầy quyền năng, chẳng những Ngài hứa sẽ chiến đấu cho con mà còn trang bị con khi vào chiến trận với Chúa Thánh Linh, Kinh Thánh, đức tin, sự cứu chuộc, v.v… Xin Ngài giúp con chiến thắng vì Ngài đã đắc thắng.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top