Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/6/2013

AnhDao

Sống Với Thánh Kinh: 16/6/2013

Ha-ba-cúc 3:1-19
Đức Tin Vượt Trội

“Dù vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi!” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ha-ba-cúc đã mô tả Chúa ra sao qua bài thơ nầy (câu 3-15)? Thái độ của ông đối với Chúa như thế nào trong sự chuẩn bị đón nhận những lời tiên tri ứng nghiệm (câu 16-19)? Có hy vọng nào cho ông và người Ít-ra-ên trong sự sửa trị của Chúa (câu 13, 18, 19)? Bạn nhận biết Chúa thế nào trong đời sống hằng ngày của bạn?

Sau khi tranh chiến và đối diện với Chúa, Tiên tri Ha-ba-cúc đã nhìn thấy rõ Đức Chúa Trời của người Ít-ra-ên là Đấng đáng phải run sợ. Chúa năng quyền đang bảo vệ và vận hành mọi sự kiện xảy ra trong các dân, các nước. Ông cũng nhắc lại bản chất yêu thương hay thương xót của Chúa và xin Chúa xót thương dân chúng trong cơn giận của Ngài (câu 2). Nhớ lại những sự kiện, những phép lạ Chúa đã làm trong hành trình Xuất Ai Cập và chiếm xứ Ca-na-an của người Ít-ra-ên, Tiên tri Ha-ba-cúc mô tả Chúa là Đấng hiện diện mọi nơi từ Thê-man đến Pha-ran, vinh quang của Ngài tỏa khắp đất (câu 3-4). Tất cả các sức mạnh, thế lực đều do nơi Chúa mà ra. Các dân tộc, núi, đồi, sông, biển đều rúng động, biến chuyển trong sự hiện diện và năng quyền của Chúa (câu 5-12). Ông đặc biệt nhớ đến việc Chúa đã chiến đấu với các dân tộc để giải cứu và đem chiến thắng cho dân của Ngài, một dân tộc được Chúa chọn và xức dầu (câu 13-15).

Đứng trước Đức Chúa Trời công chính và không thỏa hiệp với điều ác, Tiên tri Ha-ba-cúc chỉ biết run rẩy, cúi đầu chờ đợi hình phạt của Chúa sắp sửa giáng trên dân của Ngài. Ông biết chắc chắn sẽ có hoạn nạn, chinh chiến, đói kém, v.v… xảy ra (câu 16-17). Tuy vậy, bởi đức tin, Tiên tri Ha-ba-cúc vẫn có hy vọng nơi sự nhân từ đầy lòng thương xót của Chúa trên ông và người Ít-ra-ên. Vì vậy, ông đã vui mừng trong Đức Giê-hô-va, hớn hở trong Đức Chúa Trời và xưng nhận Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh và sự cứu rỗi của ông (câu 18-19). Cũng vậy, trong dòng đời, chúng ta đối diện với biết bao hoạn nạn, thử thách, là Cơ Đốc nhân, đặc biệt hôm nay ngày từ phụ, ngày dành cho những người cha, chúng ta cùng suy nghĩ đến Tiên tri Ha-ba-cúc như gương mẫu của đức tin vượt trội. Nhìn qua khó khăn, thách thức của cuộc sống, chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả người cha Cơ Đốc vẫn luôn vui mừng, hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi, vì Ngài là sức mạnh và làm cho những bước chân nương tựa Ngài đi những bước vững vàng dù bước lên các đỉnh cao hiểm trở.

Lạy Chúa, dù phải trải qua nhiều khủng hoảng trong đời nhưng con vững tin nơi Ngài là nguồn sức mới cho con. Con yên nghỉ trên các lời hứa của Ngài. Nguyện niềm vui và sự bình an từ Ngài đầy dẫy tâm con. Và con đặc biệt cầu nguyện cho những người cha trong gia đình, trong Hội Thánh con được sức mạnh, sự vui mừng từ Ngài để sống đời sống mạnh mẽ của người cha trong Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top