Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 15/6/2013

Ha-ba-cúc 2:1-20
Quyết Tâm Chờ Đợi Câu Trả Lời

“Tôi sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, chăm chú nhìn xem Ngài bảo tôi điều gì. Và tôi sẽ có câu trả lời thế nào cho thắc mắc của tôi” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ha-ba-cúc bày tỏ quyết tâm chờ đợi câu trả lời từ Đức Chúa Trời như thế nào (câu 1)? Chúa đáp lại lời ông như thế nào (câu 2-3)? Sự hiện thấy mà Chúa bảo Ha-ba-cúc chép lại nói về ai và việc gì sẽ xảy ra (câu 4-19)? Qua đoạn Kinh Thánh nầy, bạn biết gì về Chúa trong cách Ngài hành động? Bạn được nhắc nhở gì qua lối sống hiện tại của mình?

Tiên Tri Ha-ba-cúc tin chắc Chúa sẽ cho ông lời giải đáp nên ông đã chờ đợi Chúa trong tinh thần sẵn sàng, cảnh tỉnh và kiên nhẫn giống như người lính gác nơi vọng canh. Rồi Chúa cũng lên tiếng; Ngài bảo ông ghi lại sự hiện thấy với chữ thật to, thật rõ ràng để cho mọi người, ngay cả người đưa thư đang chạy cũng đều đọc được. Chúa bảo đảm những điều ông viết ra sẽ được ứng nghiệm dù Ngài không nói rõ lúc nào điều nầy sẽ thành hiện thực. Thời gian không được xác định trước là một trắc nghiệm cho những ai thực sự sống bởi đức tin. Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Sự chờ đợi kiên nhẫn thể hiện đức tin vững vàng rằng Chúa sẽ làm thành lời hứa của Ngài.

Từ “nó” được lập lại nhiều lần trong câu 4-19 ám chỉ về người Ba-by-lôn nói chung và vua Ba-by-lôn nói riêng. Chúa nhìn thấy sự tàn ác, bạo ngược và vô đạo của họ đối với các dân tộc khác. Hễ ai gieo gió đều gặt bão. Mặc dù Chúa dùng quân đội Ba-by-lôn để sửa phạt dân của Ngài, nhưng Chúa không bao giờ thỏa hiệp với tội lỗi hay ủng hộ người ác, việc ác. Đúng thời điểm, chén thịnh nộ trong tay hữu của Chúa sẽ đổ xuống đế quốc Ba-by-lôn hùng mạnh và sự thất bại, nhuốc nhơ sẽ nuốt chững vinh quang của họ. Điều nầy đã trở thành hiện thực năm 539 T.C., đế quốc Ba-by-lôn hùng mạnh đã hoàn toàn bị sụp đổ sau 66 năm lời tiên tri được công bố.

Qua đoạn Kinh Thánh nầy chúng ta thấy Chúa luôn là Đấng công chính, thưởng phạt nghiêm minh, cầm quyền tể trị trên muôn loài vạn vật. Chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt những kẻ kiêu ngạo, thờ hình tượng, tham lam, bạo ngược, vô tín, có hành vi bất chính, phá hoại môi trường. Ngài luôn hành động trong thời điểm và theo sự khôn ngoan mà loài người không thể suy lường được.

Sách Ha-ba-cúc đem lại niềm hy vọng lớn cho chúng ta. Như dân Giu-đa vào thời xa xưa, nhiều điều không tốt lành đang xảy ra trong thế giới ngày nay; nhiều nơi Cơ Đốc nhân đang chịu khổ vì đức tin. Tiên tri Ha-ba-cúc bảo chúng ta hãy giữ đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy (2 Cô-rinh-tô 5:7). Đức Chúa Trời đang tể trị mọi hoàn cảnh và Ngài có kế hoạch cho từng cuộc đời. Đức Chúa Trời không những ở với bạn trong hoàn cảnh khổ nạn xảy ra trên đất, mà Ngài còn giải cứu bạn khỏi quyền lực của tội lỗi và ban cho bạn sự sống đời đời trong nước Ngài. Bạn có tin như thế không? Niềm tin như vậy còn giúp gì cho bạn?

Lạy Chúa, con đặt niềm tin và hy vọng nơi Ngài. Xin giúp con sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top