Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 14/6/2013

Ha-ba-cúc 1:1-17
Tại Sao?

“Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Là Đấng Thánh của con! Chẳng phải Ngài có từ đời đời vô cùng sao?” (câu 12 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ha-ba-cúc đã thắc mắc với Đức Chúa Trời về điều gì (câu 1-4)? Chúa đã trả lời cho ông về vấn đề nầy như thế nào (câu 5-11)? Ông đã phản ứng thế nào với cách sửa phạt của Chúa đối với dân Ngài (câu 12-17)? Bạn đã từng hỏi Chúa “Tại sao…” chưa? Bạn học được gì qua thái độ và cách ông Ha-ba-cúc đối diện với những thắc mắc của mình?

Tiên tri Ha-ba-cúc đã bất bình vì thấy dường như Chúa im lặng khi điều ác xảy ra đầy dẫy giữa vòng dân sự. Vua Giê-hô-gia-kim và các gian thần lộng hành, sát hại các trung thần của thời vua cha là Giô-si-a. Chúng tham lam, vơ vét đánh thuế cao, siêu nặng trên dân chúng và tiếp tục nhởn nhơ, thụ hưởng của bất nghĩa. Tiên tri Ha-ba-cúc đã thẳng thắn đối diện với Chúa để hỏi cho ra lẽ. Nếu Chúa là Đấng công bằng và thánh khiết, tại sao Chúa không ra tay trừng trị những người gian ác để bảo vệ sự công chính, đem lại đời sống an lành cho người lương thiện? Chúa đã trả lời: Ngài đã chứng kiến mọi điều và Ngài sẽ ra tay theo thời điểm và cách của Ngài. Chúa sẽ dùng dân Canh-đê, một dân tộc nổi tiếng hùng mạnh, dữ tợn và tàn ác để giẫm đạp lên Ít-ra-ên.

Tiên tri Ha-ba-cúc đại diện cho những người Giu-đa tin kính là những người cảm thấy bối rối và khó hiểu về đường lối của Đức Chúa Trời. Ông công khai và nhiệt thành chất vấn Đức Chúa Trời và rồi chấp nhận những câu trả lời của Ngài cho dù ông không hiểu đầy đủ những điều Ngài đáp. Sau đó, ông kể lại cho người Giu-đa biết Đức Chúa Trời đã trả lời như thế nào. Tiên tri Ha-ba-cúc giúp chúng ta nêu những thắc mắc với Đức Chúa Trời và hỏi Ngài về nhiều điều xảy ra trong cuộc đời chúng ta và cho Hội Thánh của Ngài. Điều quan trọng ông giúp chúng ta là cần nhận thức rằng dù điều ác dường như thắng thế và mọi nỗ lực của chúng ta dường như chẳng đến đâu, chúng ta vẫn tin cậy Đức Chúa Trời, và dù điều Chúa trả lời quá sự hiểu biết của chúng ta nhưng chúng ta vẫn tin cậy Ngài. Tiên tri Ha-ba-cúc nêu gương tin cậy Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh mà đức tin nơi Đức Chúa Trời rất dễ lay động.

Trong cuộc sống có nhiều điều xảy ra khiến chúng ta bối rối, thắc mắc và thậm chí nghi ngờ sự hiện diện của Chúa. Nhiều lần chúng ta đặt ra câu hỏi: Có thật Đức Chúa Trời đang hiện hữu? Ngài có thật là Đấng công chính, yêu thương và năng quyền? Chúa có thái độ gì khi chúng ta thắc mắc nhiều quá? Chúng ta có thể học ở Tiên tri Ha-ba-cúc ở những điểm sau: Ông thẳng thắn hỏi Chúa trong tinh thần muốn biết ý muốn của Chúa mà không cố ý chất vấn, hay phán xét Chúa. Ông nhận biết trí hiểu giới hạn của mình và cầu hỏi trong thái độ khiêm nhường, khẩn cầu và tin cậy Chúa. Đức Chúa Trời thấu hiểu và Ngài sẵn lòng giải đáp cho chúng ta khi chúng ta chân thành với Ngài.

Không phải Tiên tri Ha-ba-cúc tỏ ra nhẫn tâm khi yêu cầu Đức Chúa Trời hình phạt những người phạm tội theo luật pháp của Ngài. Ông mong muốn dân tộc của ông từ bỏ tội lỗi. Mọi tội dù lớn hay nhỏ điều phải được xử lý một cách nghiêm túc để dân tộc của ông thật sự là dân thánh của Đức Chúa Trời. Dung túng tội lỗi và tỏ ra nhu nhược, không dám đương đầu với những con người đang làm sai trái và giày đạp trên luật pháp, điều răn là điều không thể chấp nhận được đối với Tiên tri Ha-ba-cúc. Còn bạn thì sao? Có tội lỗi nào chúng ta chưa quyết tâm từ bỏ hay cố ngụy biện để làm giảm nhẹ không? Có khi nào chúng ta đặt vấn đề ngược lại: Tại sao Chúa im lặng khi chúng ta kêu cầu?

Tạ ơn Chúa vì Ngài hiểu và cảm thông những khi con bối rối, thắc mắc, đặt vấn đề hỏi Ngài. Xin giúp con học tin cậy nơi Ngài dù sự bất công dường như thắng thế và Ngài vẫn im lặng. Xin nhắc con nhớ rằng Ngài là Đức Chúa Trời.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top