Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 13/6/2013

2 Sa-mu-ên 9:1-13
Giữ Lời Hứa

“Bấy giờ, Đa-vít nói rằng: Nhà Sau-lơ có ai còn sống sót không? Ta muốn vì cớ Giô-na-than mà làm ơn cho người ấy” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Đa-vít muốn giúp đỡ người nhà Vua Sau-lơ? Vua thực hiện việc nầy thế nào? Giữ lời hứa quan trọng thế nào trong đời sống hằng ngày? Đối với Cơ Đốc nhân, vì sao giữ lời hứa là điều thiêng liêng?

Trong câu chuyện đáng lưu ý nầy, có một tình tiết dường như dễ chìm vào quên lãng, nhưng giờ được khơi lại, đó là lời hứa của Vua Đa-vít với người bạn thân đã qua đời của ông: Hoàng tử Giô-na-than. Khi còn là một người vô quyền, đang trốn chạy để bảo tồn sinh mạng, Vua Đa-vít hứa và giờ đây khi đã nắm quyền lực, ông thực hiện lời hứa. Ông biết sử dụng quyền lực vừa để thực hiện lời hứa, vừa để thể hiện lòng tốt và sự nhân từ một cách thực tiễn. Vua Đa-vít chủ động trong việc thực hiện lời hứa và phát hiện ra câu chuyện đáng buồn của ông Mê-phi-bô-sết, con trai của ông Giô-na-than. Ông Mê-phi-bô-sết té ngã khi hay tin cha và ông tử trận (2 sa-mu-ên 4:4). Ông mất hết đất đai, tước hiệu, quyền lợi và sống trong tình trạng tật nguyền.

Biết được nỗi sợ của ông Mê-phi-bô-sết khi quỳ mọp dưới chân ông, Vua Đa-vít đã gọi tên của ông Mê-phi-bô-sết để trấn an. Vì Hoàng tử Giô-na-than, Vua Đa-vít muốn bày tỏ lòng nhân từ cho người cuối cùng trong dòng dõi của Vua Sau-lơ. Đất đai được trả lại, và được ăn chung bàn với vua là một điều không thể tưởng tượng được đối với ông Mê-phi-bô-sết. Khi phục hồi tài sản và thanh danh cho ông Mê-phi-bô-sết, Vua Đa-vít biết ông đang làm điều có thể gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình ông, vì ông Mê-phi-bô-sết là cháu nội của Vua Sau-lơ. Dù vậy, Vua Đa-vít làm như thế còn hơn không thực hiện lời hứa. Bởi việc thất tín sẽ tổn hại đến mối quan hệ giữa ông và Đức Chúa Trời.

Lòng tốt của Vua Đa-vít đối với ông Mê-phi-bô-sết nhắc chúng ta về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với với chúng ta. Ngài đã tìm đến với chúng ta là những con người “bị thương tật” bởi tội lỗi, để mời chúng ta ăn chung nơi bàn Ngài. Đức Chúa Trời đãi ngộ chúng ta bởi ân sủng Ngài, chứ không phải bởi công đức hay việc làm của chúng ta. Thời nay, chúng ta thường xem nhẹ lời hứa, đặc biệt khi hoàn cảnh đổi thay, khi quyền lực chuyển dời, người ta càng dễ quên lời hứa. Nhưng đối với Cơ Đốc nhân việc giữ lời hứa phải là điều thiêng liêng không thể xem nhẹ, bởi Đức Chúa Trời thành tín với chúng ta, nên chúng ta phải thành tín với Ngài và với nhau. Chúng ta phải làm hết sức mình để thực hiện các lời hứa như Vua Đa-vít đã thực hiện lời hứa trong câu chuyện hôm nay.

Có lời hứa nào mà bạn quên chưa thực hiện, hoặc cho là thực hiện hay không thì chẳng quan trọng gì?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài qua bài học sống động về việc thực hiện lời hứa nầy. Xin giúp con làm hết sức mình để thực hiện những lời con hứa với Ngài và với người khác.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top