Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 10/6/2013

2 Sa-mu-ên 7:1-17
Đừng Đi Trước Đức Chúa Trời

“Khi đời con đã mãn, và con nằm xuống với các tổ phụ mình, thì Ta sẽ lập dòng dõi kế vị con, là dòng dõi do con sinh ra; và Ta sẽ làm cho vương quốc nó vững bền. Nó sẽ xây cất một đền thờ cho danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền mãi mãi” (câu 12, 13 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít mong ước thực hiện điều gì? Vì sao ông không thể thực hiện ước muốn của ông? Theo bạn, ý muốn tốt cho công việc Chúa và ý Chúa khác nhau như thế nào? “Đi trước Đức Chúa Trời” có nghĩa gì? Tai hại thế nào?

Khi Vua Đa-vít ở trong cung điện tráng lệ, ông nhìn thấy Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời ở trong lều vải. Là người yêu Chúa chân thành, ông muốn xây đền thờ – một nơi xứng đáng hơn để Đức Chúa Trời ngự. Vua Đa-vít có ý tốt nhưng đó không phải là ý muốn của Chúa, nên qua Tiên tri Na-than, Vua Đa-vít được Chúa cho biết ông không phải là người xây dựng đền thờ cho Ngài. Vì sao Vua Đa-vít không thể thực hiện được ước muốn chân thành của ông? Có hai lý do: thứ nhất, công việc chính của Vua Đa-vít là hoàn thành việc chinh phục đất hứa mà ông Giô-suê đã bắt đầu nhiều năm trước; thứ hai, tay của Vua Đa-vít đã làm đổ máu nhiều nên không xứng hợp để xây đền thờ cho Đức Chúa Trời (1 Sử Ký 22:8; 28:3). Hơn nữa, vấn đề xây đền thờ và khi nào xây là do Đức Chúa Trời quyết định chứ không phải do Vua Đa-vít hay bất cứ người nào.

Đức Chúa Trời nhắc Vua Đa-vít rằng Ngài đã biến đổi ông từ một người chăn chiên ngoài đồng cỏ trở thành người chăn dắt dân Ít-ra-ên. Điều Ngài muốn nơi Vua Đa-vít: ông là một người chăn bầy trung tín. Ông chưa thật sự hiểu ưu tiên của Đức Chúa Trời. Đây là sai lầm mà chúng ta dễ mắc phải, vì thường khi ưu tiên của chúng ta không phải là ưu tiên của Đức Chúa Trời, và ước muốn của chúng ta không phải là ước muốn của Ngài. Đây cũng là lý do khiến chúng ta vấp phạm và thất bại. Vua Đa-vít muốn xây “một nhà” cho Đức Chúa Trời, nhưng Ngài nói rằng Ngài sẽ tạo dựng cho ông “một cái nhà,” tức xây dựng triều đại Đa-vít. Nhà mà Đức Chúa Trời hứa xây dựng cho Vua Đa-vít bao gồm một dòng dõi (câu 12), một vương quốc đời đời (câu 13), mối quan hệ cha con (câu 14) và tình yêu đời đời mà Ngài dành cho Vua Đa-vít và dòng dõi của ông (câu 15).

Ba lần Đức Chúa Trời phán: Nhà Đa-vít và vương quốc của ông sẽ bền vững đời đời (câu 13, 16). Chúng ta sẽ hiểu cụm từ “bền vững đời đời” nầy như thế nào khi sau cái chết của Vua Sa-lô-môn, đất nước bị chia đôi, tiếp sau đó Giu-đa bị kẻ thù chiếm đóng và người Ít-ra-ên bị lưu đày? Đang khi ở Ba-by-lôn, những người Ít-ra-ên đã đặt câu hỏi giống như vậy. Trong khoảng thời gian nầy, niềm hy vọng về “Con trai của Đa-vít” là Đấng Mết-si-a bắt đầu châm rễ và ngày càng lớn lên. Dĩ nhiên, chúng ta hiểu rằng những gì Đức Chúa Trời đã hứa với Vua Đa-vít không chỉ là vương quốc ở thế gian mà là vương quốc thuộc linh được thiết lập bởi Chúa Giê-xu. Ngài sẽ dẫn dân Ngài vào nơi bình an và yên nghỉ mà người Ít-ra-ên hằng mong đợi.

Hiện có ưu tiên nào của bạn không phải là ưu tiên của Đức Chúa Trời và ước muốn nào của bạn không phải là ước muốn của Ngài? Bạn sẽ làm gì khi nhận ra những điểu nầy?

Lạy Chúa, là con của Cha trên trời, con hướng mắt lên tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài trong mọi quyết định và ước muốn của con. Nguyện lời nguyện cầu của con theo ý Ngài chứ không phải ý con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top