Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 1/6/2013

Lu-ca 15:1-10
Thiên Đàng Vui Mừng

“Ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn” (câu 7 Bản Truyền Thống Hiệu Đính – BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu kể các ẩn dụ nầy? Ẩn dụ thứ nhất và thứ hai có những điểm giống nhau nào? Chúng có ý nghĩa gì? Ai là con chiên lạc mà bạn sẽ cầu nguyện cho trong ngày hôm nay?

Khi đi nhiều nơi để giảng dạy, Chúa Giê-xu đem hy vọng và sự tha thứ đến cho những người lầm lạc và đang bị tội lỗi xiềng xích, ràng buộc. Vì thế, khi được tin Ngài đến một thành phố hay một thôn làng nào, nhiều người thu thuế và đông đảo tội nhân tìm đến để nghe Ngài giảng dạy và một số người trở nên môn đệ của Ngài. Chúa Giê-xu tiếp tục hòa mình với những con người tội lỗi như thế để chinh phục họ và dẫn họ vào vương quốc của Ngài. Thấy vậy, thay vì vui mừng, những người Pha-ri-si lại tỏ ra bất bình (câu 2). Vì thế, Chúa Giê-xu kể cho họ ba ẩn dụ để họ biết: Ngài vui mừng tiếp nhận mọi tội nhân đến với Ngài. Chúng ta cùng suy ngẫm hai câu chuyện đầu.

Thứ nhất, con chiên lạc (câu 4-7), Chúa Giê-xu dạy: Đức Chúa Trời quan tâm chăm sóc từng Cơ Đốc nhân, Ngài đặc biệt chăm sóc những Cơ Đốc nhân non trẻ, yếu đuối và lầm lạc. Cũng vậy, chúng ta phải chăm sóc những Cơ Đốc nhân như thế và nỗ lực đem họ trở lại với Chúa Giê-xu. Chúng ta phải khích lệ những anh chị em lầm lạc, ăn năn, trở lại với Đấng Cơ Đốc là Đấng Chăn Lớn. Đức Chúa Trời sẽ vui mừng về một người trở lại với Ngài hơn là chín mươi chín người khác cho mình không lầm lạc và không chịu ăn năn. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng luôn tìm kiếm những người đang hư mất và vui mừng khi từng người được giải cứu.

Thứ hai, đồng bạc bị rơi mất (câu 8-10), tương tự câu chuyện thứ nhất, câu chuyện nầy dạy, Cha trên trời yêu thương và tìm kiếm tội nhân hư mất. Ngoài Cơ Đốc giáo, không có tôn giáo nào trên thế gian dạy về một Đức Chúa Trời yêu thương và tìm cứu con người. Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để tìm và cứu chúng ta (Lu-ca 19:10). Đấng Cơ Đốc giống người chăn chiên liều mình đi tìm con chiên lạc. Máu Con Một của Đức Chúa Trời đã đổ ra để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta được mua chuộc bằng một giá không chi có thể sánh được, đó là giá của máu – Chúa Giê-xu chịu chết thay cho chúng ta (1 Cô-rinh-tô 6:20). Điều nầy chứng tỏ con người có giá trị vô ngần đối với Ngài. Đây là lý do cả thiên đàng vui mừng khi một tội nhân ăn năn.

Câu chuyện còn nhắc chúng ta bài học về công tác chứng đạo. Mỗi năm, chúng ta báo cáo số người tin Chúa có khi hằng trăm người, nhưng điều quan trọng để thiên đàng vui mừng là trong số hằng trăm người đó, chúng ta có tìm cách đưa họ vào Hội Thánh như con chiên về với ràn, đồng bạc về với chủ? Nhiều khi chúng ta vui mừng với con số, nhưng thiên đàng chỉ vui mừng với con người.

Bạn và Hội Thánh của bạn làm cách nào để tìm kiếm những “con chiên lạc” trở về với ràn chiên? Kết quả thế nào? Có cần thay đổi hay thêm bớt điều gì để đạt kết quả cao hơn?

Lạy Chúa, xin ban cho con tình yêu thương sâu đậm đối những người xa bầy và những người vẫn còn ở ngoài gia đình của Ngài. Xin giúp con cùng dự phần tích cực với Hội Thánh để tìm và cứu họ.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top