Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 9/5/2013

Ma-thi-ơ 9:18, 19, 23-26
Đức Tin và Tập Tục

Đừng sợ, chỉ tin mà thôi…” ( Lu-ca 8:50).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khiến người cai nhà hội vượt qua rào cản truyền thống, văn hóa, tập tục để đến với Chúa Giê-xu? Ông nhận được điều gì? Có bao giờ vì thành kiến mà bạn không cầu nguyện cho một người cần bạn cầu thay? Vì định kiến mà bạn không nói về Chúa Giê-xu cho người đó? Truyền thống và Kinh Thánh bạn chọn bên nào?

Truyền thống, tập tục không cứu được bất cứ ai, chỉ có đức tin giải cứu con người ra khỏi hoàn cảnh đau thương khốn khó nhất.

Viên quản lý nhà hội là viên chức hành chính của Do Thái giáo, ông gạt bỏ mọi định kiến tôn giáo truyền thống đến quỳ dưới chân Chúa Giê-xu, ông tin rằng chỉ có Chúa mới cứu sống đứa con gái đang chờ đem chôn.

Chúa Giê-xu không hề buồn phiền vì cớ đây là một người cai nhà hội, thành phần đã từng xua đuổi và gây khó khăn cho chính Ngài. Khi viên quản lý nhà hội xin Chúa đến cứu con gái của ông, Chúa không do dự mà “đứng dậy đi với viên chức đó” (câu 19).

Câu 23 chép: “Khi Chúa Giê-xu đến nhà của viên quản lý Ngài thấy những người thổi sáo và một đám đông ồn ào,” đây là tập tục thường thấy trong đám tang ở Do Thái và các nước Á Đông xưa nay. Tiếng sáo ai oán, tiếng khóc than não lòng trong đám tang của những người không tin Chúa dường như không thể không có, vì nó là văn hóa, tập tục, truyền thống. Chúa bảo những người đang thực hiện những tập quán than khóc, truyền thống bi ai, văn hóa đau khổ: “Hãy đi chỗ khác.” Chúa Giê-xu phán: “Cháu gái chỉ ngủ chứ không chết đâu” (câu 24). Bấy giờ, những người chung quanh cười nhạo Chúa và cha của đứa trẻ. Đây cũng là điều tất nhiên của những con người mà tâm trí của họ đã in hằn tính bi quan… nhưng đức tin của người cha và quyền năng của Chúa Cứu Thế đã làm cho những thói quen, tập tục bị khuất phục khi “Ngài bước vào và nắm tay bé gái, nó liền ngồi dậy” (câu 25).

Chúng ta đang sống chung với những phong tục, tập quán, thói quen được gọi là văn hóa, cái mà người ta bám vào quá khứ… Khác hơn họ, là người tin Chúa Giê-xu, chúng ta tôn trọng truyền thống văn hóa của dân tộc, nhưng không để lòng mình vào quá khứ, mà hướng về tương lai bằng một đức tin sống động, ở đó “sự chết bị nuốt bởi sự toàn thắng” (1 Cô-rinh-tô 15:54).

Viên quản lý nhà hội gạt bỏ mọi thành kiến, nhận được sự khoan dung của Chúa Cứu Thế và ông đã được những điều mình tin: Con gái yêu dấu của ông không chết nhưng sống. Có những thói quen, tập tục nào cản trở bạn đặt trọn đức tin nơi Chúa? Bạn sẽ làm gì để vượt qua điều đó?

Lạy Chúa Thánh Linh, xin giải cứu con ra khỏi những ràng buộc của thói tục,văn hóa đời nầy, cho con biết trông cậy Chúa, vượt lên trên sai lầm, định kiến để đến với Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top