Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 8/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 8/5/2013

Mác 2:1-12
Người Bại Đứng Dậy

“Người ấy đứng dậy, mang chiếc đệm của mình và đi ra, ngay trước mặt mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc, họ chúc tụng Đức Chúa Trời và nói: “Chúng ta chưa bao giờ thấy việc như thế!” (câu 12 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Làm sao người bại đến với Chúa Giê-xu? Đến với Chúa, người bại nhận được điều gì? Bạn có quan tâm đến những người thân của mình đang trong tình trạng bại thể xác hoặc bại thuộc linh? Có bao giờ bạn hợp tác với Cơ Đốc nhân khác đem người chưa tin đến với Chúa? Bạn là người có đức tin an phận, hay đức tin năng động?

Câu chuyện bắt đầu bằng đức tin của những người biết quan tâm đến người khác, và kết thúc bằng sự tôn vinh Đức Chúa Trời. Đó là câu chuyện Chúa chữa lành cho người bại hay đúng hơn: người bại được Chúa khiến đứng dậy. Có ba điều chúng ta suy ngẫm:

Người bại được đứng dậy nhờ những người đưa đến với Chúa Giê-xu (câu 3-5). Nếu không có ít nhất bốn người có lòng cưu mang, thì người bại không thể đến được với Chúa. Đức Chúa Trời luôn đặt người “được”“bị” ở chung với nhau, để người “được” có trách nhiệm quan tâm, chia sẻ cho người “bị” đang phải chịu những đau thương về tinh thần, thể chất, tâm linh. Bốn người khiêng người bại, bởi tình yêu, đã thực hiện một nghĩa cử mà Chúa Giê-xu “thấy đức tin của họ” (câu 5a). Câu 4 cho thấy:

Đức tin của họ là sự đồng lòng; nếu chỉ một chút cái tôi không hiệp với những người cùng khiêng thì sẽ tạo nên những trở ngại!

Đức tin khiến họ không chấp nhận sự an bài trong vô vọng mà là hy vọng năng động, đầy sáng kiến.

Người bại được đứng dậy bởi lời tuyên bố tha thứ của Chúa Giê-xu. Bệnh, tật có thể do: không tuân thủ nguyên tắc tự nhiên, sự lão hóa của cơ thể, tai nạn… nhưng ở đây Chúa Giê-xu tuyên bố: “Con ơi, tội lỗi con được tha rồi” (câu 5b). Chúa Giê-xu đến để công bố sự tha tội, mà đỉnh điểm là sự đổ máu trên cây thập tự, đó là giá để trả cho chúng ta là những người “trong A-đam” (1 Cô-rinh-tô 15:22a). Chúa Giê-xu khẳng định Ngài có thẩm quyền tha tội và chữa lành theo ý Ngài (câu 10, 11). Ngày nay, không ít người chỉ đến với Chúa bởi nhu cầu chữa lành thân thể mà chẳng nghĩ đến tội lỗi cần được tha thứ.

Người bại được đứng dậy… khiến mọi người tôn vinh Đức Chúa Trời. Sự chữa lành tâm linh và thể xác của người bại diễn ra trước nhiều người, ngay cả những người chống đối Chúa cũng phải kinh ngạc, và sự kiện người bại đứng dậy khiến mọi người tôn cao Danh Chúa. Chúng ta được Chúa đặt để sống chung với người chưa biết Chúa, giữa những người “bại xuội” thể xác lẫn tâm linh; chúng ta không chữa, hoặc cứu họ, nhưng chúng ta có thể hợp tác với nhau đem họ đến với Chúa Giê-xu, chính Ngài có chương trình tốt nhất cho họ.

Bạn có sẵn sàng bỏ thì giờ, tiền bạc, công sức… đưa một người đến với Chúa không?

Lạy Chúa xin giúp chúng con có lòng yêu thương anh chị em mình, để dắt họ đến với Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top