Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 7/5/2013

Ma-thi-ơ 9:20-22
Thoát Bệnh,…

“Chính Ngài đã gánh hết tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; bởi vết thương của Ngài,anh chị em được chữa lành” (1 Phi-e-rơ 2:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Người phụ nữ đã bị rong huyết bao lâu? Nỗi khổ nhất của chị là gì (Lê-vi Ký 15:25-33)? Trong hoàn cảnh đó làm sao chị được lành bệnh? Bạn có thái độ nào đối với những nan đề? Bạn biết Chúa Giê-xu – Đấng giải đáp mọi nan đề trong cuộc sống như thế nào?

Lời Đức Chúa Trời luôn hướng chúng ta đến thái độ tích cực và kinh nghiệm phước hạnh, nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, có khi lại phải rơi vào cảnh bệnh tật, nghèo đói, phạm tội… Thái độ bi quan là chấp nhận, đành chịu, có khi nguyền rủa; thái độ lạc quan là hy vọng thoát ra và tin tưởng ở tương lai.

Người phụ nữ nầy bị rong huyết đã mười hai năm, đã từng chạy chữa nhiều thầy nhưng “tiền mất tật mang”, dù vậy chị vẫn hy vọng, chị vừa nghĩ vừa hành động, khi Chúa Giê-xu và đoàn dân đông đi qua, chị cương quyết “chạm vào áo Ngài.” Chị được kinh nghiệm quyền năng chữa lành từ Chúa Giê-xu, Đấng nhẹ nhàng, phán với chị: “Hỡi con gái ta, đức tin con đã chữa lành cho con” (câu 22). Câu chuyện cho chúng ta bài học:

Làm sao thoát khỏi bệnh tật, nghèo đói, tội lỗi? Chị đã bị bệnh rong huyết mười hai năm, mười hai năm dai dẳng của bệnh tật, nhưng đau khổ vạn lần hơn là sự ràng buộc của luật lệ: Không ai dám chạm đến chị và chị cũng không dám đụng đến ai (Lê-vi Ký 15:25-33). Chị không muốn tiếp tục đau khổ và bị ràng buộc, chị là người không đầu hàng, không buông xuôi nhưng cương quyết bằng ý tưởng và hành động thoát ra khỏi hoàn cảnh nghiệt ngã. Thói quen bi quan, truyền thống văn hóa, tập tục lâu đời làm con người của chúng ta không dám ước mơ thoát nghèo, thoát bệnh, thoát ra khỏi những sợi dây vô hình trói buộc; có thể đối với nhiều người, cuộc đời thường không có lối thoát – ngay cả những người có nghị lực… Nhưng người phụ nữ nầy thì khác…

Đến với Chúa. Chen qua đám đông, một phụ nữ tiều tụy vì đã rong huyết suốt mười hai năm, chỉ chạm nhẹ vào trôn áo của Chúa, đó là sự thành công của chị. Lúc ấy, luật lệ, thần học… không quan trọng, chị chỉ cần đến với Chúa Giê-xu – Chị đã thoát bệnh và được nghe chính Chúa phán với mình: “Hỡi con gái Ta, đức tin con đã chữa lành con.” Chúa Giê-xu đã trả xong mọi nợ tội của tôi và bạn bằng máu Ngài trên thập tự giá, trong Chúa Giê-xu những người tin, chắc chắn thoát ra khỏi sự định tội (Rô-ma 8:1), thoát ra khỏi bệnh tật (1 Phi-e-rơ 2:24), thoát nghèo (2 Cô-rinh-tô 8:9), để cho chúng ta được “sự sống sung mãn” (Giăng 10:10). Vâng, chỉ có một phương pháp duy nhất để thoát ra khỏi những ràng buộc nầy là đến với Chúa Giê-xu.

Bạn thường đến với Chúa lúc nào? Khi đến với Chúa bạn nhận được điều gì?

Lạy Chúa xin giúp cho chúng con thoát ra khỏi những vấn vương của mọi thứ ràng buộc để được ở bên Ngài..

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tinh Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top