Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 6/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 6/5/2013

Ma-thi-ơ 8:5-13
Được Như Điều Mình Tin

“Việc sẽ xảy ra đúng như điều con đã tin” (câu 13)

Câu hỏi suy ngẫm: Viên đội trưởng đến với Chúa Giê-xu trong niềm tin nào về Ngài? Ông có sống với niềm tin đó không? Kết quả đức tin của ông thế nào? Bạn sống thế nào với lòng tin cậy nơi Chúa ?

Ngày nay người ta đang hô hào một niềm tin dựa vào chính mình. Nhưng người Cơ Đốc tin vào Đấng yêu thương, quyền năng và đó phải là sự “biết chắc” (Hê-bơ-rơ 11:1)

Câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành đầy tớ của viên đội trưởng trong đội quân La Mã mà Phúc Âm Ma-thi-ơ 8:5-13 ghi lại đã minh chứng: Đức tin là sự biết chắc Đấng mình tin và kết quả sẽ được như điều mình tin.

Từ suy nghĩ của bản thân, viên đội trưởng liên tưởng một cách sinh động đến Đấng mình đang cầu xin: Thương yêu, vị trí của viên đội trưởng và người đầy tớ của ông ở thế kỷ thứ I có một khoảng cách rất lớn – đầy tớ chỉ là một món hàng của chủ (luật La Mã), nhưng ông yêu thương và quan tâm đến người không đáng nầy (câu 6). Uy quyền, một người sở hữu uy quyền bằng nhiều nguồn khác nhau, nhưng điều quan trọng là uy quyền phải được tuân thủ. Viên đội trưởng nhận biết dù chính ông chẳng xứng đáng với Chúa, nhưng ông biết chắc Chúa Giê-xu yêu người bại liệt đang đau đớn và Ngài là Đấng có uy quyền tuyệt đối, nên ông tin rằng: “Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành” (câu 8). Viên đội trưởng không phải là tuyển dân nhưng ông tin Chúa Giê-xu là Đấng yêu thương hay động lòng thương xót và là Đấng quyền năng.

Sự sinh động của câu chuyện là sự liên tưởng đến quyền và thực thi quyền trong quân đội, cấp trên ra lệnh cấp dưới phải tuân thủ. Từ đó, ông tin chắc Chúa có quyền, “Ngài chỉ phán một lời” là đủ (câu 8). Viên đội trưởng không mơ hồ trong đức tin của mình, ông biết chắc Đấng mình tin có quyền và đầy lòng yêu thương, ông xứng đáng như lời Chúa ban thưởng: “Con sẽ được như điều mình tin”. So với sự cứng lòng của người Do Thái cùng thời, đức tin của viên đội trưởng người ngoại quốc nầy như đôi cánh đại bàng vút cao trên tầng mây.

Cảm ơn Chúa, bởi tình yêu cao sâu, đời đời của Chúa, Đấng có quyền năng để giữ mọi điều chúng ta tin chắc và phó thác (2 Ti-mô-thê 1:12b), và Ngài chắc chắn sẽ làm cho chúng ta “được như điều mình tin”.

Sống trong tình yêu, uy quyền của Chúa, đức tin bạn có tăng trưởng không? Nếu được như điều bạn tin, đời sống của bạn có thăng tiến không?

“Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin nơi Ngài để mỗi ngày đức tin càng thêm mạnh mẽ.”

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top