Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Sống Với Thánh Kinh: 5/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 5/5/2013

Thi Thiên 69:13-18
Lời Cầu Nguyện Khôn Ngoan

“Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy đáp lời con vì sự nhân từ Ngài là tốt lành; tùy lòng thương xót dư dật của Ngài, xin quay lại cùng con” (câu 16 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả Thi Thiên nầy cầu xin Đức Chúa Trời làm gì cho ông? Lời cầu xin của ông đặt trên nền tảng nào? Cách cầu xin của ông có gì khác với bạn? Bạn rút ra được bài học nào?

Giữa cảnh hoạn nạn, được miêu tả như “vũng bùn,” “dòng nước,” “vực thẳm,”“hầm sâu” (câu 14, 15), tác giả hướng về Đức Chúa Trời, trông cậy vào sự giải cứu của Ngài. Ông dâng lên Chúa lời cầu nguyện và nài xin Ngài đáp lời (câu 13). Tác giả xin Chúa giải thoát ông khỏi những người ghét mình (câu 14), là nguyên nhân khiến ông gặp hoạn nạn. Ông xin Chúa “quay lại” cùng ông (câu 16), và “đừng ẩn mặt” (câu 17). Khi Kinh Thánh bảo rằng “Đức Chúa Trời ẩn mặt” với ai đó có nghĩa là “Đức Chúa Trời không còn đoái đến” người đó nữa. Tác giả xin Chúa “đến gần”“cứu chuộc” (giải cứu và bảo vệ) ông (câu 18).

Những lời cầu xin nầy thể hiện tấm lòng khẩn thiết, khao khát được Đức Chúa Trời đáp lời. Trong các câu 13, 16 và 17 ba lần tác giả bày tỏ nỗi khao khát nầy cùng Chúa với độ khẩn thiết tăng dần. Tuy nhiên, ông dốc đổ lòng mình, tha thiết kêu cầu Chúa không phải để buộc Ngài nhậm lời. Nền tảng cơ bản trong những lời cầu xin của tác giả là lòng nhân từ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời (câu 13, 16). Ông xin Chúa đáp lời theo lòng nhân từ và thương xót của Ngài. Đức tin chân thật phải hướng đến bản tính của Đức Chúa Trời để cầu xin chứ không dựa trên sự sốt sắng, nóng cháy của mình, dù đó có thể xuất phát từ tấm lòng. Cách cầu nguyện nầy thể hiện lòng tôn kính, tin cậy, và phó thác nơi Chúa.

Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cấp bách, chúng ta dễ có cảm giác Chúa đang “quay lưng,” “ẩn mặt,” hay “cách xa” mình. Dường như đây là lúc Chúa khoanh tay nhìn chúng ta vật lộn với những rắc rối và nỗi đau của mình. Chúng ta chưa hiểu được ý định và mục đích của Chúa trong những giờ phút đó, nhưng điều chúng ta biết chắc và rõ là: “Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực” (Xuất Ai Cập 34:6). Đó là điều Đức Chúa Trời đã bày tỏ về chính Ngài, và bản chất của Ngài không bao giờ thay đổi. Cho nên, lời cầu nguyện khôn ngoan là lời cầu nguyện dựa trên Chúa và bản tính không hề thay đổi của Ngài, chứ không dựa trên những gì hay thay đổi của con người.

Bạn có cảm thấy Chúa xa cách mình không? Hãy đến và xin Chúa giúp bạn vượt khỏi những nan đề bạn đang đối diện theo sự nhân từ và thương xót của Ngài.

Cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ và thương xót không hề thay đổi của Ngài. Xin giúp con biết dựa vào Chúa để vững tin, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top