Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 31/5/2013

Lu-ca 14:25-35
Theo Chúa Giê-xu

“Ai không vác cây thập tự mình và theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta” (câu 27 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ “ghét” trong câu 26 có nghĩa gì? Có liên hệ gì đến câu 27? Vì sao Chúa Giê-xu đưa ra hai ví dụ tiếp theo? Hai ví dụ nầy có ý nghĩa gì đối với bạn?

Khi nói các môn đệ phải yêu Ngài hơn những người thân trong gia đình, Chúa Giê-xu không có ý dạy bất cứ điều gì trái ngược với điều răn thứ năm, là phải hiếu kính cha mẹ (Xuất Ai Cập 20:12). Ngài cũng không có ý làm thay đổi tình yêu tự nhiên giữa các thành viên trong gia đình. Ngài chỉ muốn các môn đệ biết rằng tình yêu thương họ dành cho Ngài phải là tình yêu thật trọn vẹn, phát xuất từ tấm lòng, đến nỗi tình yêu dành cho người thân sẽ mờ nhạt đi khi sánh với tình yêu dành cho Ngài. Ngoài ra, còn một lý do khác nữa là vào thời đó, một khi đã quyết định theo Chúa Giê-xu, người nầy phải lìa gia đình mà trung thành theo Ngài. Nếu không làm được như thế thì không thể trở thành môn đệ của Ngài. Theo Chúa có nghĩa là vâng phục hoàn toàn, thậm chí sẵn sàng chịu chết vì Danh Ngài (câu 27).

Ngay sau lời mời gọi theo Ngài, Chúa Giê-xu nhắc chúng ta: Trở thành môn đệ của Ngài không phải là điều dễ dàng. Có người đã mau miệng nói rằng: “Tôi sẽ theo Ngài,” nhưng họ không biết mình đang nói gì (Ma-thi-ơ 8:19-20), bởi họ không lường trước những khó khăn và gian khổ khi theo Ngài. Chúa Giê-xu đưa ra hai ví dụ để giúp chúng ta phải biết lượng giá khi theo Ngài. Ví dụ thứ nhất về một người xây một tòa nhà sang trọng. Người nầy phải trù tính mọi phí tổn để có thể hoàn tất tòa nhà mà không bị dang dỡ, làm trò cười cho người khác. Cũng vậy, khi đã theo Chúa Giê-xu, chúng ta theo Ngài trọn đời, không quay lưng lại với Ngài.

Ví dụ thứ hai là một vị vua trước khi xua quân ra trận phải xem binh lực của mình có thể thắng nổi đối phương hay không, nếu không thì phải cầu hòa. Cũng vậy, khi theo Chúa Giê-xu, chúng ta bước vào một cuộc chiến không khoan nhượng chống lại tội lỗi, cám dỗ và Sa-tan. Nếu không trang bị đầy đủ binh giáp thuộc linh cần thiết, chúng ta sẽ cầm chắc thất bại trong tay. Không những phải lượng giá, mà còn phải sẵn sàng trả giá. Chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ tiền của, tiện nghi cuộc sống, ngay cả sự sống mình để theo Chúa Giê-xu. Nếu không, chúng ta không thể trở thành môn đệ của Ngài.

Hiện còn điều nào Chúa Giê-xu muốn bạn từ bỏ để quyết tâm theo Ngài?

Lạy Chúa, Đấng ban sự sống đời đời cho những người theo Ngài, xin giúp con trung tín theo Ngài, dù phải trải qua thử thách và khó khăn cũng không lui bước.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tinh Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top