Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 3/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 3/5/2013

Khải Huyền 16:1-11
Bảy Tai Nạn Cuối Cùng

“Và tôi nghe tiếng từ bàn thờ đáp: Phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự xét xử của Ngài thật công minh, chân chính” (câu 7 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Những tai vạ nào xảy ra khi năm thiên sứ đầu tiên trút bát họ đang cầm xuống? Những tai vạ nầy xảy đến cho ai? Bạn nghĩ gì về họ? Qua bài học nầy, bạn quyết định sống thế nào cho Chúa?

Khi suy nghĩ về những tai họa kinh khủng xảy ra trên đất, nhiều người sẽ bối rối đặt câu hỏi tại sao Đức Chúa Trời yêu thương và chậm giận lại có thể hành động như thế đối với những tạo vật được dựng nên theo hình ảnh của Ngài? Tuy nhiên, sự đoán phạt trong câu chuyện hôm nay không phải là sự báo trả tùy tiện và vô căn cứ. Đây là hậu quả không thể nào tránh khỏi của những việc làm gian ác và bất công của loài người.

Bạn thử nghĩ, nếu thủ phạm gây ra những việc làm tàn bạo, gây đau khổ và chết chóc cho những người thánh của Đức Chúa Trời tiếp tục nhởn nhơ và ngày càng dấn sâu vào tội lỗi thì Đức Chúa Trời yêu thương và công bằng ở đâu? Nếu như Ngài dung túng kẻ ác và không mảy may quan tâm đến những nạn nhân của họ thì chúng ta có quyền nghi ngờ về bản chất yêu thương và công chính của Ngài.

Khi nhìn xem những diễn biến của thế giới chung quanh với quyển Kinh Thánh trên tay, cần nhận thức rằng: Chúng ta không thờ phượng một Đức Chúa Trời vắng mặt trong thế giới chúng ta đang sống. Ngài đang đứng bên trên để điều khiển lịch sử nhân loại. Ngài vẫn đang hành động để hoàn tất kế hoạch của Ngài trên đất, và đừng quên rằng Ngài sẽ phán lời cuối cùng với lịch sử nhân loại. Trong ngày đó, không một người gian ác nào thoát khỏi sự đoán phạt của Ngài.

Đức Chúa Trời yêu thương luôn đứng về phía nạn nhân của những người gian ác. Chính Ngài sẽ nghiêm khắc đoán phạt con thú và những kẻ tôn thờ nó. Tuy nhiên, trong sự trách phạt, Ngài vẫn luôn dành cơ hội cho những người quá phạm nầy thay đổi lòng và thiên hướng của họ. Nhưng thật đáng buồn khi Sứ đồ Giăng mô tả: Chúng nó “không ăn năn công việc mình” (câu 10, 11). Khi bạn loan truyền Phúc Âm sẽ có người không chịu lắng nghe, và nếu những người đó có lắng nghe thì họ cũng chẳng ăn năn. Nếu bạn trung tín với Đức Chúa Trời thì bạn sẽ được ban thưởng. Còn phần của những người “không ăn năn”“nói phạm đến Đức Chúa Trời” thì sẽ bị đoán phạt.

Lạy Chúa, con tin Ngài vẫn hành động để hoàn tất công việc của Ngài trên đất qua chúng con là tôi con của Ngài. Xin giúp con trở thành một chứng nhân trung tín cho Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top