Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2013

Lu-ca 14:1-14
Thật Sự Khiêm Nhường

“Vì ai tự đề cao mình sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình sẽ được tôn cao” (câu 11 NIV- VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hỏi những người Pha-ri-si điều gì? Vì sao họ không trả lời? Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta điều gì trong ẩn dụ hôm nay? Tự xét mình, bạn thực hiện điều Chúa dạy thế nào?

Nếu theo chân Chúa Giê-xu, chắc hẳn chúng ta cảm thấy bầu không khí không thân thiện đang bao trùm bữa tiệc do một người lãnh đạo dòng Pha-ri-ri thết đãi. Bầu không khí càng ngột ngạt hơn khi một người bị bệnh phù thũng xuất hiện. Không phải ngẫu nhiên người bệnh nầy có mặt trong bữa tiệc, có phần chắc là bữa tiệc lẫn người bị bệnh phù thũng nầy là cái bẫy người Pha-ri-si đã gài để tìm cớ buộc tội Chúa Giê-xu vi phạm luật pháp. Ngài có chữa bệnh cho người nầy không? Không do dự Chúa Giê-xu thảo luận với những người Pha-ri-si có mặt trong bữa tiệc và hỏi họ có nên chữa bệnh trong ngày Sa-bát không? Dĩ nhiên, những con người đầy mưu mô nầy không dám trả lời. Nếu trả là “nên” có nghĩa là họ đồng tình với Chúa Giê-xu. Nếu trả lời “không nên,” người ta sẽ nổi giận, vì họ không thương xót người bệnh. Đối với Chúa Giê-xu, nếu có thể cứu một người hay con vật rơi xuống giếng trong ngày Sa-bát, thì cũng có thể chữa bệnh trong ngày Sa-bát.

Khách tiếp tục đến dự tiệc. Nhiều người chọn chỗ tốt nhất để ngồi. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo và ước muốn được người khác tôn trọng của một số người, Chúa Giê-xu kể ẩn dụ dạy họ bài học khiêm nhường. Những khách quan trọng thường đến trễ. Nếu một người không quan trọng ngồi vào hàng ghế của nhân vật quan trọng, chủ nhà sẽ mời những người nầy lui xuống những hàng ghế dành cho họ. Thật xấu hổ và ngượng ngùng! Vì thế tốt hơn là chọn những chỗ thấp hơn (Châm Ngôn 25:6-7). Ở đây, Chúa Giê-xu không có ý nói chúng ta nên làm ra vẻ khiêm nhường bằng cách chọn ngồi những chỗ phía sau, vì biết chút nữa người ta sẽ mời mình ngồi lên những hàng ghế danh dự. Làm ra vẻ khiêm nhường, nhưng lòng thì muốn người khác tôn trọng là điều không nên làm.

Khi ngồi vào bàn tiệc, Chúa Giê-xu nhận thấy chủ nhà chỉ mời toàn người giàu. Thật tốn kém khi thết đãi người giàu có, nhưng chủ nhà biết mình sẽ chẳng mất mát gì, vì sau đó những vị khách dư tiền lắm của nầy sẽ mời mình đến nhà để thết đãi lại. Chúa Giê-xu nhắc người Pha-ri-si rằng đừng chỉ mời những khách như thế, nhưng cũng mời những người không thể đáp trả lại. Nếu chúng ta làm nhiều điều để mong người khác đáp trả hay nhận được sự tưởng thưởng của người đời thì chúng ta sẽ không nhận được phần thưởng từ Đức Chúa Trời. Từng việc thiện lành chúng ta làm sẽ được ghi nhớ trên thiên đàng. Chúng ta tiếp đãi những người nghèo, tật nguyền, mù lòa tức là tiếp đãi chính Chúa Giê-xu.

Hãy nghĩ về những người bạn của bạn. Ai là những người mà ít người biết đến và không muốn mời mọc hay kết bạn với họ?

Lạy Chúa, xin tra xét lòng con, xin giúp con trở nên giống như Ngài trong mọi mối quan hệ và trong sự ban cho. Xin cho con tấm lòng quan tâm đến những người mà người khác xem thường và khinh miệt.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top