Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/5/2013

balboa_9_bg_042702

Sống Với Thánh Kinh: 24/5/2013

Lu-ca 13:1-9
Ăn Năn hay Hư Mất

“Ta bảo các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì tất cả cũng sẽ bị hư mất như vậy” (câu 5 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói gì về những người bị ông Phi-lát giết? Ngài kể câu chuyện ngụ ngôn về cây vả không sinh trái để làm gì? Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời bạn, bạn sẽ làm gì? Làm thế nào để kết nhiều quả cho vương quốc Đức Chúa Trời?

Tin tức về ông Phi-lát, một nhà lãnh đạo hung ác của đế quốc La Mã, không hiểu vì lý do gì đã giết những người Giu-đa khi họ lên Giê-ru-sa-lem để dâng sinh tế, đến tai Chúa Giê-xu. Hầu hết người Giu-đa trong thời Chúa Giê-xu tin rằng bệnh tật, tai họa và chết sớm là hình phạt do tội lỗi họ đã phạm. Vì thế, họ nghĩ những nạn nhân nầy gian ác hơn là những tội nhân khác. Nhưng Chúa Giê-xu cho biết không phải như thế. Ngài khẳng định những người Ga-li-lê nầy không phải là những tội nhân xấu xa hơn những người Giu-đa khác. Thảm họa họ phải chịu là lời cảnh tỉnh những người Giu-đa khác, nếu không ăn năn cũng sẽ chết như thế. Thật vậy, vì không nghe theo lời Ngài nên bốn mươi năm sau, hết thảy cư dân của Giê-ru-sa-lem đã bị các đạo quân của La Mã tàn hại.

Sau đó, Chúa Giê-xu nêu một thí dụ khác liên quan đến mười tám người chết trong vụ tháp Si-lô-ê thình lình đổ sập (câu 4). Trong mắt Đức Chúa Trời, những người chết nầy không phải vì xấu xa, tội lỗi hơn những người vô tín còn sống ở Giê-ru-sa-lem. Chúa nhấn mạnh, những người không chịu ăn năn cũng sẽ hư mất như vậy (câu 5). Nhưng Đức Chúa Trời cho người Giu-đa nhiều thời gian để ăn năn. Ngài trì hoãn sự hủy diệt họ. Để chứng minh điều nầy, Chúa Giê-xu kể câu chuyện ngụ ngôn về một người trồng cây vả. Cây vả tượng trưng cho người Ít-ra-ên. Giống như cây vả không cho trái trong câu chuyện, người Ít-ra-ên không sinh trái ăn năn và công chính. Vì thế, người chủ vườn bảo người làm vườn: “Hãy đốn nó đi,” vì cây vả chẳng hữu ích, mà còn gây hại vì choán chỗ, hút dinh dưỡng của đất, cản bớt ánh sáng, ngăn cản các cây khác sinh trưởng. Cũng vậy, có nhiều người không hữu ích nhưng còn làm hại người khác. Họ giống như cây vả không trái nầy.

Phần tiếp theo, người làm vườn xin chủ vườn hoãn việc chặt bỏ cây. Nếu sau khi chăm bón một năm nữa, cây không sinh trái thì đốn bỏ. Theo các học giả Kinh Thánh, người làm vườn chính là Chúa Giê-xu. Ngài đã cầu xin Đức Chúa Trời trì hoãn sự đoán phạt đổ trên dân tộc Ít-ra-ên để họ có thời gian ăn năn. Cũng vậy, ngày nay Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ lòng nhân từ đối với loài người, cho họ có thời gian ăn năn. Nhưng phải hiểu rằng Ngài sẽ không trì hoãn mãi (2 Phi-e-rơ 3:3-10). Khi Đấng Cơ Đốc hiện đến, lúc đó ăn năn thì đã quá muộn. Giống người làm vườn, chúng ta có thể cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục cho loài người có thời gian để họ ăn năn.

Bạn giúp gì cho những người chưa tin Chúa Giê-xu ăn năn?

Lạy Chúa, Ngài đã đến thế gian hơn hai nghìn năm, nhưng hiện vẫn còn nhiều người chưa ăn năn tin nhận Ngài. Con cầu xin Ngài thương xót tiếp tục ban thời gian và cơ hội để họ ăn năn, trở lại với Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top