Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 21/5/2013

Giô-na 2:1-11
Lời Cầu Nguyện Tạ Ơn

“Nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ, Mà dâng tế lễ cho Ngài; Con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!” (câu 10 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Do không vâng lời Đức Chúa Trời nên ông Giô-na phải gánh hậu quả nghiêm trọng nào? Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu và ân sủng đối với ông thế nào? Ngài đã bày tỏ tình yêu và ân sủng đối với bạn ra sao? Qua phần Kinh Thánh nầy, bạn biết gì về bản tính của Chúa và điều nầy có ích lợi gì trong linh trình theo Chúa của bạn?

Phân đoạn hôm nay là câu chuyện về một con cá lớn đã nuốt Tiên tri Giô-na, rồi sau đó nhả ông ra (2:1, 11). Từ trong bụng cá, nhà tiên tri bướng bỉnh đã dâng lời cầu nguyện không thể nào quên. Điều kỳ diệu là tình huống hầu như không còn cơ may để sống sót lại là khởi đầu mới để dẫn đến sự phục hồi của ông Giô-na. Lời cầu nguyện của ông thật sự lời cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời đã cứu ông khỏi sự chết. Ông nhận thức rằng con cá là sinh vật Đức Chúa Trời dùng để cứu ông khỏi chết chìm. Ông Giô-na đáng chết nhưng ông lại sống. Đây là chỗ ông Giô-na kinh nghiệm được ân sủng của Ngài. Từ trong bụng cá ông được nhắc nhở về sự nhân từ của Chúa, dù lời cầu nguyện trong mòn mỏi, tuyệt vọng nhưng ông biết Chúa đã nghe lời khẩn nguyện của ông.

Vì không làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, bản thân ông Giô-na phải gánh lấy hậu quả nghiêm trọng. Lẽ ra ông đã chết chìm trong lòng biển hoặc chết cách đau đớn vì bị tiêu hóa dần bởi dịch vị tiết ra từ chiếc dạ dày khổng lồ của con cá nầy cùng với những con bạch tuộc và tôm cá. Nhưng không, Đức Chúa Trời đã chọn Tiên tri Giô-na để thi hành sứ mệnh của Ngài mặc dù ông không vâng lời Ngài. Ngài dùng sự thất bại của ông để cứu những thủ thủy và khiến cho họ kính sợ Đức Chúa Trời, rồi Ngài dùng ông để giải cứu một thành phố. Qua ông, Đức Chúa Trời đem đến hy vọng và phước hạnh cho muôn người.

Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương và ân sủng đối với Tiên tri Giô-na. Ngài không đối xử với ông như những tội ông đã phạm. Đây cũng là cách Ngài đối xử với mỗi chúng ta. Ông David Jeremiah nói: “Ân sủng của Đức Chúa Trời chôn vùi quá khứ của chúng ta và mở ra cánh cửa bước vào tương lai hy vọng và phước hạnh.” Bạn đã bước vào cánh cửa nầy hay còn đứng ở bên ngoài?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã bày tỏ lòng yêu thương và ân sủng lớn lao đối với con. Con tôn ngợi Ngài vì không có vực sâu nào sâu hơn tình yêu của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top