Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 2/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 2/5/2013

Khải Huyền 15:1-8
Bài Ca Đức Chúa Trời Ưa Thích

“Họ đều nâng đàn hạc của Đức Chúa Trời, và hát bài ca của Môi-se, là đầy tớ Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con” (câu 3 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng thấy gì trong khải tượng nầy? Những tai họa mà các thiên sứ trút xuống trên đất có ý nghĩa gì? Bạn học được gì về Đức Chúa Trời trong phân đoạn nầy? Bạn thường tôn ngợi Chúa trong tinh thần nào? Cần thay đổi điều gì về sự tôn ngợi Chúa của bạn và cộng đồng Cơ Đốc của bạn để được Chúa đẹp lòng?

Phân đoạn ngày hôm nay được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất mô tả những người chiến thắng con thú xuất hiện một cách khải hoàn sau khi trải qua những thử thách cam go; phần thứ hai đề cập đến đền thờ trên trời nơi các thiên sứ mặc áo vải gai và thắt đai vàng đang cầm bảy bát chứa những tai họa cuối cùng.

Những người được chuộc bởi máu Chiên Con hát lên Bài Ca của Môi-se và Bài Ca của Chiên Con để chúc tụng, tôn ngợi Đức Chúa Trời. Bài ca của Môi-se trong Xuất Ai Cập 15:1-18 mô tả chiến thắng của Đức Chúa Trời trên người Ai Cập tại Biển Đỏ. Trong các nhà hội của người Do Thái thời xưa, bài hát nầy được hát lên sau buổi lễ trưa của ngày Sa-bát để tôn vinh Đức Chúa Trời và cũng để nhắc nhở người Ít-ra-ên rằng họ được giải phóng khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Đối với người Do Thái, những tai họa mà các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ trút xuống trên đất là một bằng chứng về sự tể trị của Đức Chúa Trời trên hoàn vũ. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên những kẻ vô tín và việc Ngài giải cứu những người tin cậy Đấng Cơ Đốc là hành động công chính của Ngài trong lịch sử của con người.

Giống những thánh đồ đã từng trải sự bức hại trong thế kỷ đầu tiên, cộng đồng Cơ Đốc ngày nay cũng ca hát, tôn ngợi, thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng lắm khi những bài hát của chúng ta thiếu sâu sắc và không phản ánh được tính trung thực đúng đắn của Hội Thánh. Lắm khi vì chúng ta không thấm nhuần, không hiểu hết giá của sự cứu chuộc khỏi tội lỗi và quyền lực của tội lỗi mà Chiên Con chịu thay cho chúng ta. Chúng ta thích sống nhàn nhã và tiện nghi hơn là sẵn sàng chịu khổ và hy sinh vì Đấng Cơ Đốc. Hãy nhớ: Khi chúng ta hiệp lại chúc tụng Chúa, Ngài vừa nhìn vào lối sống của chúng ta vừa lắng nghe những bài hát mà chúng ta đang hát có thực sự chúc tụng và tôn vinh Ngài trong thế giới tối tăm nầy không. Nếu đời sống vẫn còn trong tội lỗi chưa được giải quyết, Ngài sẽ phán với chúng ta rằng: “Hãy dẹp bỏ tiếng hát ồn ào của các ngươi khỏi Ta! Ta không muốn nghe tiếng đàn hạc của các ngươi nữa” (A-mốt 5:23 BTTHĐ).

Nếp sống của bạn có thật sự tôn vinh Chúa như những lời hát bạn tôn ngợi Ngài không?

Lạy Chúa, trong Ngài xin giúp con đắc thắng mọi thử thách. Dù khi sự tối tăm và quyền lực của ma quỷ xông hãm con tứ phía thì con vẫn hát lên những bài ca đắc thắng để tôn vinh Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tinh Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top