Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 19/5/2013

Thi Thiên 69:19-29
Cầu Nguyện cho Người Bức Hại

“Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả đang trong tình trạng nào? Ông có ý gì khi khẳng định “Chúa biết” (câu 19)? Ông đã cầu nguyện thế nào cho những người làm hại mình? Bạn kinh nghiệm Chúa như thế nào trong những lúc cảm thấy như không ai hiểu mình? Bạn nghĩ gì về lời cầu nguyện của tác giả đối với kẻ thù?

Nỗi “sỉ nhục,” “hổ thẹn,”“nhuốc nhơ” bởi “kẻ thù” gây ra (câu 19), khiến lòng tác giả “tan nát” (câu 20). Ông cảm thấy “đau đớn”“khốn khổ” (câu 20, 29). Có lẽ không mấy ai biết được những cảm xúc sâu kín trong lòng ông. Ông không tìm được ai để “cảm thông,” “an ủi” (câu 20). Duy chỉ có Chúa, tác giả khẳng định “Chúa biết” (câu 19).

Chúa biết vì Ngài là Đấng dò xét lòng người. Ngài nhìn thấu nơi sâu kín nhất, nơi chất chứa những toan tính, phiền muộn, những nỗi niềm không thể nói ra. Mặc dù tác giả không có ai để cảm thông, an ủi, nhưng ông có Chúa, Đấng hiểu rõ hoàn cảnh, suy nghĩ và cảm xúc của ông. Chúa là Đấng an ủi tuyệt vời nhất cho ông.

Trong câu 21, tác giả trình bày cụ thể với Chúa nỗi khổ mà ông phải chịu đựng: ăn mật đắng và uống giấm. Với người đang khát, giấm làm giảm cơn khát nhưng rất khó chịu. Uống giấm là điều sỉ nhục cay đắng đối với người công chính. Các sách Phúc Âm đã thuật lại sự kiện Chúa Giê-xu khát, và Ngài nhận lấy giấm trong những giây phút cuối cùng trên thập tự giá, như là sự ứng nghiệm Lời Chúa trong Thi Thiên nầy.

Tác giả Thi Thiên nầy cầu xin Đức Chúa Trời giáng họa và rủa sả trên những người đã hại ông (câu 22-28), trong đời sống gia đình (câu 22), sức khỏe (câu 23), và con cháu (câu 24-25), bao gồm cả hình phạt đời đời (câu 27-28). Chúng ta thử đặt mình trong hoàn cảnh khốn khổ của tác giả và bối cảnh xã hội với luật pháp mắt đền mắt, răng đền răng của thời Cựu Ước, rồi nhìn lại lời cầu xin trên sẽ thấy tác giả không tự mình trả thù, nhưng là lời cầu xin hoàn toàn giao phó cho Đức Chúa Trời hành động. Sau đó, trong câu 29 tác giả xin Chúa nâng mình lên khỏi sự khốn cùng và đau đớn, rồi tiếp theo là bài ca chúc tụng Chúa.

Ngược với tác giả Thi Thiên 69, Chúa Giê-xu cầu nguyện cho những người giết Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).

Có ai làm hại hay làm tổn thương bạn không? Bạn sẽ cầu nguyện điều gì cho người ấy hôm nay? Nếu bạn đang cảm thấy không ai cảm thông và an ủi bạn, hãy nhớ “Chúa biết,” và Ngài là nguồn an ủi lớn nhất cho bạn.

Cảm tạ Chúa luôn hiểu thấu lòng con. Ngài là nguồn an ủi diệu kỳ cho con. Xin giúp con vượt qua những cay đắng, để có thể cầu nguyện cho những người làm hại con, như chính Chúa Giê-xu đã làm.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top