Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 18/5/2013

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20
Theo Chúa

“Thưa anh chị em, vì anh chị em đã theo gương các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong vùng Giu-đê, là Hội Thánh trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu, anh chị em đã chịu khổ…” (câu 14 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về điều gì? Lý do nào khiến các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca phải chịu khổ? Thế nào là chịu khổ vì đức tin? Bạn có chịu khổ vì đức tin chưa? Điều đó đem kết quả nào cho bạn?

Trước nhất, Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời vì người Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận sứ điệp Phúc Âm có nguồn gốc thiên thượng và năng quyền làm biến đổi cuộc đời con người. Các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca tiếp tục kinh nghiệm Lời Sự Sống tác động trên đời sống của người tin nhận. Qua Lời Ngài, Đức Chúa Trời hành động trong đời sống tín hữu Cơ Đốc, biến đổi họ, hướng dẫn và thanh tẩy họ.

Kế đến, bằng cách nêu ra những động lực thuộc linh sâu xa hơn, Sứ đồ Phao-lô tiếp tục giãi bày tại sao các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca phải chịu sự bức hại. Có ba lý do khiến họ phải chịu khổ. Thứ nhất, họ bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở xứ Giu-đê (câu 13, 14). Để đáp ứng cách tích cực với Phúc Âm là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, họ đồng chịu khổ vì Chúa Giê-xu như các tín hữu đầu tiên đã chịu khổ. Nhân đây, Sứ đồ Phao-lô nói rằng để trở thành Cơ Đốc nhân trọn lành, chắc chắn người tin Chúa phải chịu khổ và bị chống đối. Ông nói “các môn đệ… phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời” (Công Vụ 14:22). Trở thành một môn đệ cũng có nghĩa là cùng chịu đóng đinh với Chúa Giê-xu và vác thập tự giá mình theo Chúa mỗi ngày.

Thứ hai, tinh thần hẹp hòi, ghen tị (câu 15, 16). Trong khi Dân Ngoại bức hại các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, thì những người theo Do Thái giáo chống đối những Cơ Đốc nhân người Giu-đa. Động cơ của những người theo Do Thái giáo nầy là bảo vệ đặc quyền làm tuyển dân của Đức Chúa Trời và ngăn Dân Ngoại “không tinh sạch” đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a. Chủ nghĩa dân tộc mù quáng của họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho thấy nhiều người, như Tiên tri Giô-na và các bạn của ông Gióp tìm cách để bảo vệ quyền lợi dân tộc và Danh của Đức Chúa Trời, nhưng không hiểu được bề rộng, bề sâu của ân sủng Ngài.

Thứ ba, Sa-tan đang hành động (câu 17-20; 3:5). Bàn tay của Sa-tan đã gây ra rối rắm và sử dụng nhà cầm quyền địa phương ngăn Sứ đồ Phao-lô trở lại thăm viếng Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Thời xưa cũng như thời nay, việc cải đạo và thăm viếng để gây dựng các Cơ Đốc nhân ở Tê-sa-lô-ni-ca, cũng như ở những nơi khác, là một cuộc chiến thuộc linh vô cùng gay go, nhưng đây là cuộc chiến mà Sa-tan sẽ thảm bại khi Chúa Giê-xu trở lại trong sự vinh hiển. Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô tỏ ra vui mừng, hãnh điện vì các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca. Thành công trong việc giới thiệu Chúa Giê-xu cho họ là phần thưởng cho Sứ đồ Phao-lô và cho những ai tận tụy trong sự nghiệp truyền bá Phúc Âm.

Những ai và những nhóm Cơ Đốc nhân nào trên thế giới mà bạn biết đang chịu khổ vì đức tin? Bạn được khích lệ bởi họ như thế nào và có thể làm gì cho họ?

Lạy Chúa, trên toàn thế giới, Sa-tan đang chống lại Ngài và những người thuộc về Ngài. Con cầu nguyện để chúng con cứ đứng vững trên đức tin, cứ tiếp tục cầu nguyện và khích lệ những người đang chịu khổ vì đức tin.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top