Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 17/5/2013

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Tâm Tình Phục Vụ

“Trái lại, Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi xứng đáng được ủy thác cho việc giảng Phúc Âm, chúng tôi không phải làm vui lòng người ta, nhưng làm vui lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi” (câu 4 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi chịu đau đớn và sỉ nhục tại thành Phi-líp vì truyền bá Phúc Âm, Sứ đồ Phao-lô làm gì? Ông phục vụ Đức Chúa Trời với động cơ nào? Và đối xử với các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca ra sao? Bạn nghĩ gì về tâm tình phục vụ của Sứ đồ Phao-lô? Những điểm nào nơi ông khiến bạn khâm phục và bắt chước?

Các tín hữu non trẻ của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca chắc hẳn đang bối rối. Vì nếu sứ điệp Phúc Âm đầy quyền năng, tại sao các ông Phao-lô và Si-la phải rời thành phố vào lúc nửa đêm để chạy trốn? Nếu sứ điệp mà các ông rao truyền là chân lý, tại sao có những người không chịu tiếp nhận? Tại sao họ bị bức hại? Sứ đồ Phao-lô đã giãi bày rằng:

Trước tiên, sứ điệp mà Sứ đồ Phao-lô rao truyền dường như thất bại bởi gặp phải sự chống đối của một số người, dù vậy sứ điệp Phúc Âm vẫn tiếp tục được rao truyền và mang lại sự thành công rực rỡ. Kế đến, việc rao truyền Phúc Âm gặp phải khó khăn, vì vào thời đó có đủ loại triết gia đi đây đó để kiếm sống bằng cách rao truyền triết lý của họ. Bằng nhiều thủ đoạn, người thì dùng lời ngon ngọt, tâng bốc, kẻ thì dọa nạt, răn đe cốt để chiêu dụ thính giả. Triết gia nào chiêu dụ được nhiều người thì được xem là thành công. Sự thành công như thế thường đi đôi với tiếng tăm cùng lợi lộc vật chất.

Ngược lại, Sứ đồ Phao-lô là đầy tớ Đức Chúa Trời, ông phục vụ Ngài với động cơ hoàn toàn thuần khiết (câu 3, 4) và rao báo Tin Lành với sự chân thật tuyệt đối (câu 5, 6). Sứ đồ Phao-lô yêu thương các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca như người cha, người mẹ (câu 7, 8, 11, 12) hết lòng yêu thương con cái, không quản ngại nhọc nhằn và không hề tiếc điều gì với con cái (câu 8-10). Sứ đồ Phao-lô không rao truyền Phúc Âm vì lợi riêng hay vì cái tôi của ông (câu 4-6). Tâm tình phục vụ của Sứ đồ Phao-lô hoàn toàn khác hẳn, đó là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải để được con người ngợi khen. Đây cũng là phương cách và tâm tình phục vụ của các đầy tớ chân thật của Đức Chúa Trời trong mọi thời đại.

Nói chung, Sứ đồ Phao-lô luôn tận tụy với chức vụ rao truyền Phúc Âm mà Đức Chúa Trời ủy thác cho ông (câu 4). Ông nhận thức rằng ông không có quyền sửa đổi sứ điệp mà ông rao truyền. Là người được Đức Chúa Trời kêu gọi, tâm tình của Sứ đồ Phao-lô là trung tín, tận tâm rao truyền những gì Ngài đã giao phó mà không để cho lợi ích bản thân làm ảnh hưởng đến công việc của Ngài. Còn bạn thì sao? Bạn đang rao truyền Phúc Âm như thế nào? Nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao, bạn đã thực hiện đến đâu?

Lạy Chúa, xin giúp con thành tâm, trung tín rao truyền Phúc Âm và nhất quyết không để quyền lợi riêng tư hay danh vọng chi phối con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top