Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 16/5/2013

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Một Hội Thánh Gương Mẫu

“Anh chị em đã bắt chước chúng tôi và theo gương Chúa; giữa lúc vô cùng gian khổ anh chị em đã tiếp nhận đạo với niềm vui trong Chúa Thánh Linh. Vì vậy, anh chị em trở nên gương mẫu cho tất cả tín hữu tại Ma-xê-đoan và A-chai” (câu 6, 7 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời vì ai? Tại sao? Những điều nào khiến cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca trở thành gương mẫu cho những Hội Thánh khác? Làm thế nào để đời sống bạn trở thành gương mẫu cho người khác noi theo?

Thành thật mà nói không có Hội Thánh nào trọn vẹn. Tuy nhiên, có một số Hội Thánh tốt hơn Hội Thánh khác. Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca được Sứ đồ Phao-lô mô tả là gương mẫu cho những Hội Thánh khác. Vì sao Sứ đồ Phao-lô khen ngợi và đánh giá cao Hội Thánh nầy?

Trong lời mở đầu đầy khích lệ, Sứ đồ Phao-lô nói đến những đặc điểm khiến cho tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca trở thành mẫu mực (câu 7). Đó là công lao của lòng yêu thương anh em (câu 3). Động cơ phục vụ của họ là đức tin, tình yêu thương và sự hy vọng. Trong hiện tại, họ phục vụ Đức Chúa Trời với niềm hy vọng vững chắc trong tương lai (câu 3, 10). Hy vọng nầy khiến họ kiên trì chờ đợi sự trở lại của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến sự trở lại của Chúa Giê-xu trong suốt sách Tê-sa-lô-ni-ca bởi vì các tín hữu ở đây đang bị bức hại. Ông khuyên họ trông chờ, hy vọng nơi sự giải cứu mà Chúa Giê-xu sẽ đem đến. Niềm hy vọng của các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, cũng như của chúng ta, cần phải đặt nơi sự trở lại vinh quang của Chúa Giê-xu (Tít 2:13).

Khi Chúa Thánh Linh hành động giữa các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca là những người tiếp nhận đạo trong hoàn cảnh khó khăn, họ trở nên mạnh mẽ trong niềm tin (câu 5, 6). Họ quyết định từ bỏ hình tượng và vui mừng tiếp nhận Lời sự sống, bất chấp giá mà họ phải trả (câu 6, 9). Họ cũng là những chứng nhân can đảm (câu 8) bởi họ rao truyền Tin Lành khắp vùng họ sống. Họ từ bỏ nếp sống cũ, và đời sống mới của họ là bằng chứng sống về Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật (câu 9, 10).

Các tín hữu thuộc những Hội Thánh giống như Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca vẫn gặp phải nhiều nan đề, dù vậy họ vẫn là những kênh dẫn phước hạnh của Đức Chúa Trời đến cho người khác. Niềm tin, sự phục vụ và lối sống gương mẫu của các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca là mẫu mực mà mỗi chúng ta cần phải noi theo.

Đâu là những đặc điểm gương mẫu của Hội Thánh bạn?

Tạ ơn Chúa vì con được thuộc về Hội Thánh của Ngài. Xin cho Hội Thánh không những tăng trưởng về số lượng, mà còn lớn lên trong đức tin, hy vọng và tình yêu thương, kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Thánh Linh, và là một Hội Thánh thành công trong việc cứu người.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top