Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 13/5/2013

2 Sa-mu-ên 4:1-12
Theo Chủ Nghĩa Cơ Hội

“Nhưng Đa-vít đáp cùng Rê-cáp và Ba-a-na con trai của Rim-môn ở Bê-ê-rốt, mà rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã cứu ta khỏi các hoạn nạn, mà thề rằng… ta há chẳng nên đòi huyết người lại nơi tay các ngươi, và diệt các ngươi khỏi đất sao?” (câu 9, 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã giết ông Ích-bô-sết? Với động cơ nào? Vì sao chúng ta có thể gọi họ là những con người cơ hội? Chạy theo chủ nghĩa cơ hội và xem đó là lý tưởng để theo đuổi, tai hại như thế nào?

Ông Áp-ne có ảnh hưởng lớn trên vua và dân của vương quốc Ít-ra-ên. Cái chết của ông tạo ra một khoảng trống về quyền lực. Khi đó dân chúng mất đi lòng can đảm, còn ông Ích-bô-sết mất người che chở. Đây là nguyên nhân khiến triều đại của ông Ích-bô-sết chỉ kéo dài trong hai năm rồi sụp đổ nhanh chóng vì không được Đức Chúa Trời xức dầu. Đây là giai đoạn dễ dẫn đến chỗ nhen nhúm những mưu đồ đen tối và bùng nỗ bạo lực.

Cái chết thảm thương của ông Ích-bô-sết là câu chuyện về sự phản trắc và về những việc làm chỉ vì tư lợi của một số người theo chủ nghĩa cơ hội để lập công trạng. Chỉ trong ít câu ngắn ngủi, tác giả lột tả được chân dung và những điều đáng kinh tởm của hai kẻ sát nhân (câu 2-3, 5-8). Hai anh em nầy nghĩ rằng thời cơ đã đến vì thế họ nhanh chóng sát hại vua với chủ đích là được Vua Đa-vít ban thưởng và trọng dụng. Nhưng sự việc hoàn toàn trái ngược với những gì họ nghĩ. Vua Đa-vít đã hành động nhanh chóng và quả quyết. Trước khi phạt tội chết hai người bất nhân, bất nghĩa, bất trung nầy, Vua Đa-vít nhắc họ về hình phạt dành cho người đã tự nhận mình đã giết Vua Sau-lơ (câu 10). Kế đến ông nói rằng họ còn tệ và hung ác hơn vì đã giết một người vô tội đang nằm trên giường.

Những câu chuyện trước đó và câu chuyện nầy có quá nhiều cái chết đau thương. Tuy nhiên, chuyện được ký thuật có mục đích của nó. Hai người muốn lập công đã nhận lấy cái chết thay vì phần thưởng là lời cảnh tỉnh những ai vì tư lợi chạy theo chủ nghĩa cơ hội và xem nhẹ lòng trung. Câu chuyện cho thấy Vua Đa-vít một lần nữa vô can trong cái chết của một người thuộc hoàng tộc Sau-lơ. Chuyện cũng gửi gắm sứ điệp rõ ràng rằng dù là vị vua được Đức Chúa Trời xức dầu, nhưng Vua Đa-vít không chấp nhận cách của con trai Rim-môn đã làm để nhằm đạt đến quyền lực tối cao.

Vua Đa-vít là người kính sợ Đức Chúa Trời nên ông hiểu rằng quyền lực phải được sử dụng cách khôn ngoan với ước muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là Đấng thấu rõ những điều ở trong lòng. Giống như những việc xảy ra trước đó, cho thấy Đức Chúa Trời tể trị trên mọi diễn biến lịch sử để đưa Vua Đa-vít lên ngôi và hoàn thành mục đích của Ngài.

Bạn sống thế nào để tránh khỏi cám dỗ của tư lợi và không trở thành con người cơ hội trong xã hội cũng như trong Hội Thánh?

Lạy Chúa, vì lòng tôn kính Ngài, vì Danh của Đấng mà con thờ phượng, con quyết không dính dấp vào những việc làm gian ác và lợi dụng cơ hội làm tổn hại người khác chỉ vì tư lợi.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top