Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 11/5/2013

Công Vụ 14:8-10
Đức Tin và Sự Chữa Lành

“Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Cơ Đốc được rao giảng” (Rô-ma 10:17 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh nầy người què chân đang làm gì? Nghe Sứ đồ Phao-lô giảng, giúp anh nhận được gì? Tại sao khi nghe giảng Lời Chúa, có người nhận được phước hạnh nhưng cũng có người không cảm nhận được gì? Bạn có thái độ nào khi nghe Lời Chúa?

“Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin,” đây là lý do tại sao trải qua biết bao sự bức hại, Đạo Chúa vẫn cứ tiếp tục được rao giảng để người nghe có đức tin đến Chúa Giê-xu, nhận sự cứu rỗi, kinh nghiệm quyền năng, dấu lạ từ Chúa “để làm vững đạo.”

Công Vụ 14:8-10, là câu chuyện chuyển tiếp không có hồi kết của Tin Lành; hai ông Phao-lô và Ba-na-ba bị ném đá ở Y-cô-ni, nhưng “…họ tiếp tục truyền bá Tin Lành” và tại Lít-trơ câu chuyện tuyệt vời của đức tin đáng cho chúng ta suy ngẫm:

“Anh què chân ở Lít-trơ”“anh què chân ở Cửa Đẹp” giống nhau ở chỗ họ bị tật nguyền từ lúc mới sinh, nhưng họ khác nhau về nguyên nhân được chữa lành: Anh què chân ở Cửa Đẹp được chữa lành bởi đức tin của hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng trong Danh Chúa Giê-xu. Anh què chân tại Lít-trơ được Chúa chữa lành bởi chính đức tin của anh qua việc lắng nghe Lời Chúa. Kinh Thánh chép: “Anh nầy lắng nghe Phao-lô giảng đạo” (câu 9). Thái độ chăm chú lắng nghe Lời Chúa là bằng cớ của đức tin và lòng tôn trọng sứ điệp, “Đức tin đến từ những điều người ta nghe” (Rô-ma 10:17). Chúng ta biết Sứ đồ Phao-lô đang giảng về Đấng Cơ Đốc: “Đấng Cơ Đốc chịu đóng đinh trên cây thập tự giá; …vì tôi quyết định khi ở giữa anh chị em tôi không biết gì khác ngoài Chúa Giê-xu Cơ Đốc và việc Ngài chịu đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 1:23; 2:2 NIV-VPNS) và đang lúc giảng, ông được sự cảm thúc của “Chúa Thánh Linh quyền năng” (1 Cô-rinh-tô 2:4), nhìn chăm người què, thấy anh có đức tin để được chữa lành nên ông nói: “Hãy đứng thẳng lên” (Công Vụ 14:10). Sứ đồ Phao-lô vâng lời Chúa tuyên bố sự chữa lành khi thấy đức tin của anh què ở Lít-trơ. Anh què được chữa lành bởi anh tin Lời Chúa chứ không phải vì anh đạo đức hơn người khác, cũng không phải nhờ quyền năng của Sứ đồ Phao-lô, anh không cố gắng đứng lên từ từ, mà khi nghe tuyên bố: “Hãy đứng thẳng lên,” anh què Lít-trơ: “…nhảy lên, rồi bước đi.”

Tin Lành của Chúa từ xưa đến nay vẫn là Tin Lành quyền năng, nhưng người của Tin Lành ngày nay so với câu chuyện vừa đọc là điều phải suy nghĩ: Người giảng có như Sứ đồ Phao-lô: “Ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh; để đức tin của anh chị em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 2:4-5). Và người nghe có trân trọng, lắng nghe hay dửng dưng, phớt lờ? Nghe để tin hay chỉ để bắt bẻ?

Lạy Chúa! xin làm sống lại Tin Lành quyền năng của Ngài trong con, trong Hội Thánh Chúa. Xin cho con luôn đặt đức tin vào Lời quyền năng của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top