Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 10/5/2013

Lu-ca 18:35-43
Vượt Lên Để Được Lành

“Đám người đi trước quở mắng anh và bảo phải im lặng, nhưng anh ấy càng kêu lớn hơn: ‘Lạy Con của Đa-vít, xin thương xót con!’ Chúa Giê-xu phán: ‘Hãy sáng mắt lại; đức tin con đã chữa cho con lành’” (câu 39, 42 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Người khiếm thị đang làm gì khi Chúa Giê-xu vào Giê-ri-cô? Khi biết Chúa Giê-xu đi ngang qua đấy, dù bị nhiều cản trở nhưng người khiếm thị vẫn làm gì? Với đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu và biết nắm cơ hội, anh khiếm thị nhận được điều gì? Khi bạn nghe ai đó làm chứng ơn phước Chúa, thái độ của bạn có thay đổi gì không? Có bao giờ bạn bị người khác gây khó khăn cho niềm tin của bạn? Bạn phản ứng thế nào?

Hằng ngày, ai ai cũng nhận một lượng thông tin, nhưng xử lý để nó trở nên hữu ích mới là điều quan trọng, chính điều ấy cho biết bạn là ai!

Người khiếm thị tại Giê-ri-cô trở nên sự khác biệt, không chỉ nhận thông tin rằng: “Ấy là Giê-xu người Na-xa-rét đang đi qua” mà anh coi đây là cơ hội nên không do dự mà kêu lớn: “Lạy Chúa Giê-xu, Con của Đa-vít, xin thương xót con.” Còn hơn thế nữa, khi anh gào to hơn: “Lạy Con của Đa-vít, xin thương xót con” mặc những người đi trước quở mắng, bảo anh phải im lặng, thì Chúa đáp ứng lời kêu nài của anh. Ngài kêu anh đến và hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Không che giấu nguyện vọng của mình, anh thưa: “Lạy Chúa, xin cho con thấy được.” Chúa phán: “Hãy sáng mắt lại; đức tin con đã chữa cho con lành.” Kết quả người khiếm thị được nhìn thấy, anh đi theo Chúa và cùng hòa với mọi người tôn vinh Đức Chúa Trời.

Chúng ta có nhiều phương tiện hỗ trợ để nghe Lời Chúa, đọc Lời Chúa, tuy nhiên có sự khác biệt giữa người không nhận Lời đó cho mình, và người có đức tin đến Lời Chúa cho mình. Có người làm theo Lời Chúa, và cũng có người không làm theo! Cơ hội cho mọi người không khác nhau, chỉ có sự khác biệt là tận dụng như người khiếm thị, hoặc chỉ là người lẽo đẽo đi theo, choán chỗ, thậm chí còn là vật cản người khác đến nhận ân sủng từ Chúa.

Anh khiếm thị chỉ biết ăn xin, nhưng khi biết Chúa Giê-xu, anh không lặp lại thói quen của dĩ vãng, anh mạnh dạn đi theo Chúa và trông chờ điều quý hơn, quan trọng hơn cho anh; và chính điều đó Chúa được tôn cao. “Người khiếm thị được sáng,” còn chúng ta được “từ tối tăm qua sáng láng” (Công Vụ 26:18) là nhờ vào giá đã trả trên cây thập tự của Chúa Giê-xu.

Người khiếm thị được chữa lành và đi theo Chúa, đó là dấu hiệu của lòng biết ơn, hẳn anh cũng phải vượt qua những khó khăn, thử thách như đã từng vượt qua đám đông cấm cản anh; và cũng như anh, chúng ta luôn trông cậy sức Chúa ban, để “đi tới, sức lực lần lần thêm” (Thi Thiên 84:7a).

Có những trở ngại nào bạn cần phải vượt qua để có thể đến với Chúa và được chữa lành?

Kính lạy Chúa từ ái, xin ban cho con sự sáng của Ngài để con sáng mắt, sáng lòng và làm vinh quang Danh Ngài!

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top