Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 1/5/2013

Khải Huyền 14:6-20
Nghỉ Ngơi Khỏi Sự Khó Nhọc

“Kế đó, tôi nghe tiếng nói từ trời: Hãy chép: Phước cho người chết là chết trong Chúa từ giờ trở đi. Chúa Thánh Linh phán: Đúng! Họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi lao khổ của mình, vì những việc của họ sẽ theo họ” (câu 13 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Những hình ảnh nào được dùng để mô tả sự đoán phạt của Đức Chúa Trời? Sứ đồ Giăng mô tả sự đoán phạt những kẻ thờ lạy con thú như thế nào? Ai là những người được bước vào sự yên nghỉ đời đời? Bạn chuẩn bị gì để có thể bước vào sự yên nghỉ đời đời?

Sách Khải Huyền được viết để khích lệ những Cơ Đốc nhân ở thế kỷ đầu tiên đang phải chịu sự bức hại cùng cực. Ngoài ra, sách còn nhằm mạc khải cho con người những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, đặc biệt là những điều liên quan đến tương lai nhân loại nói chung và tương lai của những người tin cậy Chúa Giê-xu nói riêng.

Trong phân đoạn nầy, Sứ đồ Giăng đề cập đến sự phán xét những người thờ lạy con thú. Qua hình ảnh về rượu không pha trong chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời (Giê-rê-mi 25:15) và lửa lưu huỳnh (Ê-sai 30:33), Sứ đồ Giăng mô tả sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên những người từ chối chân lý của Ngài và tôn thờ kẻ lừa dối (Rô-ma 1:18-25). Đối với những người đã uống chén của Ba-by-lôn (câu 8), Chúa sẽ khiến họ phải uống chén thịnh nộ của Ngài.

Những người thờ lạy con thú sẽ không thể yên nghỉ ngày cũng như đêm. Ngược lại, các thánh đồ “sẽ được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc.” Đây là sự báo trả vì đang khi những kẻ thờ lạy con thú, là kẻ lừa dối nghỉ ngơi thì các thánh đồ của Chúa phải chịu lao nhọc, sầu thảm, bức hại và tuận đạo. Để bước vào sự yên nghỉ đời đời, các Cơ Đốc nhân phải bền lòng trong mọi thử thách và giữ vững lòng trung thành đối với Chúa Giê-xu. Bởi sự gìn giữ của Đức Chúa Trời, sự quan tâm đến Lời của Ngài và lòng trung tín của họ đối với Đấng Cơ Đốc, giúp họ ra khỏi chỗ làm nạn nhân trong sự lừa dối của con thú.

Nói chung, sự phán xét cuối cùng được giới thiệu qua ba hình ảnh: rượu không pha trong chén thịnh nộ (câu 10), mùa gặt (câu 14-16) và mùa hái nho (câu 17-20). Chúng ta có thể xem đây là những ẩn dụ mô tả những cái nhìn khác nhau về một thực tại, đó là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Hình ảnh những chùm nho bị ném “vào thùng lớn thịnh nộ của Đức Chúa Trời” (câu 19) chắc chắn đề cập đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên thế giới phản loạn nầy. Bạn chuẩn bị thế nào, và điều gì sẽ khích lệ bạn nếu sự bức hại xảy đến cho chính bạn và cộng đồng Cơ Đốc của bạn?

Lạy Chúa, con thật sự được khích lệ khi nghĩ đến một ngày kia sẽ được nghỉ ngơi khỏi công việc mình. Xin giúp con bền lòng trung tín phục sự Ngài cho đến cuối cùng.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top